inloggen
zoeken
header

Er ligt een kind op tafel

Workshop met open inschrijving

Inleiding

In deze workshop staat centraal de door 'Gedragswerk' ontwikkelde methodiek om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen die thuiszitten, of voor wie dit dreigt. Welke stappen dienen te worden gezet om voor hen passend onderwijs te realiseren? Hoe deze kinderen weer aan boord te krijgen? In deze workshop staat de situatie van de deelnemers centraal.


Doelgroep

Deze workshops zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met leerlingen die thuiszitten, of leerlingen waar dit een dreigend perspectief voor is. Professionals verbonden aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs, of scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs en MBO), maar ook leerplichtambtenaren of coördinatoren en consulenten van RMC-regio's. En daarnaast diegenen die vanuit een andere invalshoek te maken hebben met deze kinderen. Bijvoorbeeld professionals werkzaam bij GGD, Jeugdzorg, maatschappelijk werk of politie.


Doelstellingen

Met deze workshops wil 'Gedragswerk' de deelnemers leren:
  • Hoe kan worden gekomen tot een inventarisatie van leerlingen die thuiszitten of voor wie dit dreigt (met naam en toenaam);
  • Hoe een werkagenda, of plan van aanpak kan worden opgesteld waarin concreet wordt aangegeven welke stappen worden gezet om voor deze leerlingen passend onderwijs te realiseren;
  • Hoe om te gaan met de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van de werkagenda en de hiervoor noodzakelijke samenwerking. Knelpunten die een effectieve aanpak in de weg staan.
Daarnaast kunnen in onderling overleg nog specifieke doelstellingen worden geformuleerd op basis van de regionale situatie en prioriteiten.


In company

'Gedragswerk' verzorgt deze workshop graag "bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur kan variëren van 2 tot 8 uur. Dit is afhankelijk van uw wensen. De kortere varianten kunnen goed worden ingezet als onderdeel van bijvoorbeeld een studiedag of werkbijeenkomst.


Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van 'Gedragswerk'. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden.
 
Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.


Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.
 

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.

< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact