inloggen
zoeken
header

Er ligt een kind op tafel


U werkt dagelijks met kinderen en hebt te maken met de zorg voor leerlingen die thuiszitten of voor wie dit dreigt. In deze workshop gaat u aan de slag met een praktische methodiek ‘om leerlingen aan boord te houden of weer te krijgen’. In deze aanpak staat het kind centraal. Vanuit een inventarisatie van de leerlingen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen, worden de stappen benoemd die gezet kunnen worden om ook voor hen passend onderwijs te realiseren. lees verder >

Niemand kan het alleen!


Deze workshop is voor al diegenen die oplossingen zoeken voor leerlingen die tussen wal en schip vallen en zich ervan bewust zijn dat hiervoor effectieve samenwerking nodig is. Deze workshop combineert theorie en praktijk van ‘geregisseerd samenwerken’. Beknopt worden de theorieën, modellen en methodieken geïntroduceerd. In praktische oefeningen ervaart u de werking hiervan. lees verder >

Passend onderwijs zonder thuiszitters (Opleiding voor leerplichtambtenaren)


Met de komst van passend onderwijs en daarmee samenhangende wet- en regelgeving gericht op het sociale domein, verandert er veel voor gemeenten in het algemeen en leerplichtambtenaren in het bijzonder. Deze opleiding is bestemd voor leerplichtambtenaren die willen weten in welke nieuwe context zij hun werk moeten doen. Leerplichtambtenaren die daarnaast beseffen dat deze nieuwe context vraagt om een herorientatie op de eigen functie. lees verder >

Workshop Motiveren en betrekken


Motiveren en betrekken verdienen zeer veel aandacht. In de praktijk wordt er niet altijd voldoende aandacht aan besteed. Motivatie en betrokkenheid worden dan verondersteld of verlangd. Waar deze ontbreken wordt het betrokkenen verweten. Dit is een belangrijke reden waarom samenwerking vaak niet van de grond komt. In de workshop ‘Motiveren en betrekken’ staat centraal de vraag wat er voor nodig is om anderen mee te krijgen, te bewegen tot samenwerking. Hoe hen te motiveren en te betrekken zodat de krachten kunnen worden gebundeld? In veel situaties is dat niet vanzelfsprekend. Onder meer omdat de betrokkenen vanuit verschillende belangen werken, of anders aankijken tegen ‘datgene wat er in deze situatie nodig is’. In deze workshop wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag hoe de deelnemers de juiste stappen kunnen zetten. lees verder >

Workshop Betrekken en motiveren in de gouden driehoek


Het realiseren van passend onderwijs vraagt eerst en vooral dat de gouden driehoek van kind, ouder en docent goed functioneert. Dit vereist dat de docent in de klas “zijn mannetje staat” en dat ouder en docent/ondersteuner elkaar vinden in een ervaren gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De gouden driehoek gaat over de psychologische afstand en nabijheid van kind, ouder en docent in hun gedeelde en samenhangende verantwoordelijkheden. Goede communicatie en samenwerking vormen de basis. lees verder >

Workshop Omgaan met lastige situaties


In de workshop ‘Omgaan met lastige situaties’ staan centraal de situaties waarin de deelnemers te maken krijgen met mensen die om allerlei redenen weigeren samen te werken, vanuit ontwikkelde weerstand de hakken in het zand zetten, of de confrontatie zoeken in een conflict. Waar komen weerstanden vandaan? Waarom zeggen mensen ‘nee’? Of sterker nog: Waar komt deze woede, deze agressie vandaan? En in alle gevallen is de belangrijkste vraag hoe er adequaat mee om te gaan. lees verder >

Workshop Regie


Regie wordt steeds belangrijker. Enerzijds is er de ontwikkeling dat steeds meer de regie bij de leerling of student en ouders komt te liggen. Meer regie voor de leerling of student en ouders heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van leraren, (intern) begeleiders, zorgcoordinatoren en ondersteuners. Maar hoe geef je dit handen en voeten? Hoe zorg je er voor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces en ook ouders de verantwoordelijkheid nemen? En is dat in alle gevallen mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als onderwijsprofessional als het gaat om de regie? Wanneer moet je los kunnen laten en wanneer juist niet? Welke tools heb je tot je beschikking als onderwijsprofessional? lees verder >

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact