inloggen
zoeken
header

Niemand kan het alleen!

Workshop met open inschrijving

Inleiding

Geregisseerde samenwerking is een belangrijke voorwaarde om te komen tot passend onderwijs. Het is echter niet altijd eenvoudig om deze te realiseren. Vooral omdat sprake is van netwerken die bestaan uit autonome organisaties die veelal actief zijn in verschillende maatschappelijke sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, enzovoorts). Er is onder meer sprake van grote verschillen in beleid, doelstellingen, werkwijzen, de gebruikte taal en de organisatiecultuur. Dat maakt wederzijds begrip lastig. Hoe in deze situatie een start te maken met een, tijdelijk of structureel actief, multidisciplinair team dat zich richt op het in samenwerking realiseren van passend onderwijs voor leerlingen die (binnenkort) thuiszitten?

Doelgroep

Deze workshops zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen en er zich bewust van is zonder samenwerking niet tot effectieve oplossingen te kunnen komen. Professionals van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, of scholen. Zowel primair als voortgezet onderwijs en MBO. Van leerkrachten en docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, tot en met school- en teamleiders, directeuren of coördinatoren. Maar ook diegenen die bij gemeenten te maken hebben met deze leerlingen, zoals leerplichtambtenaren of coördinatoren en consulenten van RMC-regio's. En daarnaast zij die vanuit een andere invalshoek te maken hebben met deze kinderen. Bijvoorbeeld professionals werkzaam bij GGD, Jeugdzorg, maatschappelijk werk, welzijn, of politie.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze workshop is: De ontwikkeling van effectieve, geregisseerde samenwerking. Deze workshop heeft de volgende specifieke doelstellingen:

  • De deelnemers leren wat wordt verstaan onder ‘geregisseerde samenwerking’ en wat het op gang brengen en in stand houden hiervan vereist van diegenen die hierin het initiatief nemen (de voortrekkers). Wat behoren voortrekkers van samenwerking te kennen, kunnen en willen om tot de gewenste resultaten te komen?
  • De deelnemers leren welke factoren van invloed zijn op het keuze- en beslisgedrag van (potentiële) partners en wat te doen om dit keuze- en beslisgedrag effectief te beïnvloeden. Dusdanig dat (mogelijke) partners de bereidheid ontwikkelen om onder regie samen te werken;
  • De deelnemers ontwikkelen een visie op de wenselijke en mogelijke concrete uitwerkingen van geregisseerde samenwerking (hoe willen en kunnen wij het in de dagelijkse praktijk?);
  • De deelnemers kunnen en willen de voor de effectieve ontwikkeling en in stand houding van geregisseerde samenwerking benodigde (communicatieve) vaardigheden toepassen.

In company

'Gedragswerk' verzorgt deze workshop graag " bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur kan variëren van 2 tot 8 uur. Dit is afhankelijk van uw wensen. De kortere varianten kunnen goed worden ingezet als onderdeel van bijvoorbeeld een studiedag of werkbijeenkomst.

Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van 'Gedragswerk'. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden.

Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.


< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact