inloggen
zoeken
header

Workshop Motiveren en betrekken

Workshop met open inschrijving
Locatie: Organisaties her en der in het land

Inleiding

Motiveren en betrekken verdienen zeer veel aandacht. In de praktijk wordt er niet altijd voldoende aandacht aan besteed. Motivatie en betrokkenheid worden dan verondersteld of verlangd. Waar deze ontbreken wordt het betrokkenen verweten. Dit is een belangrijke reden waarom samenwerking vaak niet van de grond komt. In de workshop ‘Motiveren en betrekken’ staat centraal de vraag wat er voor nodig is om anderen mee te krijgen, te bewegen tot samenwerking. Hoe hen te motiveren en te betrekken zodat de krachten kunnen worden gebundeld? In veel situaties is dat niet vanzelfsprekend. Onder meer omdat de betrokkenen vanuit verschillende belangen werken, of anders aankijken tegen ‘datgene wat er in deze situatie nodig is’. In deze workshop wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag hoe de deelnemers de juiste stappen kunnen zetten.

Doelgroep

Al diegenen werkzaam in het onderwijs, op het niveau van klas, school of samenwerkingsverband, die samen met anderen werk maken van passend onderwijs.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • Leren welke factoren van invloed zijn op het keuze- en beslisgedrag van collega’s en (potentiële) samenwerkingspartners;
  •  Weten wat te doen om dit keuze- en beslisgedrag effectief te beïnvloeden, zodanig dat (mogelijke) partners de bereidheid ontwikkelen om samenwerking te omarmen;
  • Kunnen de belangrijkste hiervoor benodigde vaardigheden toepassen.

In company

Gedragswerk verzorgt deze workshop graag "bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur is 8 uur.

Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van Gedragswerk. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden. Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.

Inhoud

De spil van deze workshop is de motivatietheorie. Aan de orde komen de psychologie van kiezen en beslissen, de psychologische basis van eigen kracht, de ladder van betrokkenheid, motivatieprincipes, het motivatiewiel, de middelen die kunnen worden ingezet om te motiveren, werk maken van noodzakelijk vertrouwen, en het realiseren van aansluiting op uiteenlopende belangen. Daarnaast wordt gedetailleerd aandacht besteed aan de vereisten die het motiveren en betrekken van mensen stelt aan de communicatie. Gepresenteerd worden meerdere communicatiemethodieken. Ook wordt ingegaan op het eigen gedrag van de deelnemers en hoe dit – vaak onbewust – in de weg staat van het motiveren van anderen.

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.


< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


Er zijn nog geen agenda items gevonden > volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact