inloggen
zoeken
header

Workshop Betrekken en motiveren in de gouden driehoek

Workshop met open inschrijving
Locatie: In organisaties her en der in het land

Inleiding

Het realiseren van passend onderwijs vraagt eerst en vooral dat de gouden driehoek van kind, ouder en docent goed functioneert. Dit vereist dat de docent in de klas “zijn mannetje staat” en dat ouder en docent/ondersteuner elkaar vinden in een ervaren gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De gouden driehoek gaat over de psychologische afstand en nabijheid van kind, ouder en docent in hun gedeelde en samenhangende verantwoordelijkheden. Goede communicatie en samenwerking vormen de basis.

Doelgroep

Deze workshop is gericht op leraren en de ondersteuners en begeleiders die zich in en rondom de klas of groep bewegen.

Doelstellingen

In deze workshop staat de vraag centraal wat er voor nodig is om anderen mee te krijgen, te bewegen tot samenwerking. Hoe hen te betrekken en motiveren zodat de krachten daadwerkelijk kunnen worden gebundeld? Dat is immers niet altijd vanzelfsprekend. Onder meer omdat de betrokkenen vanuit verschillende belangen werken, of anders aankijken tegen ‘datgene wat er in deze situatie nodig is’. In deze workshop wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag hoe leraren, hun ondersteuners en begeleiders de juiste stappen kunnen zetten.

De deelnemers:

  • Leren welke factoren van invloed zijn op het keuze- en beslisgedrag van collega’s en andere (potentiële) samenwerkingspartners zoals ouders;
  • Weten wat te doen om dit keuze- en beslisgedrag effectief te beïnvloeden, zodanig dat (mogelijke) partners de bereidheid ontwikkelen om samenwerking te omarmen;
  • Kunnen de belangrijkste hiervoor benodigde vaardigheden toepassen.

In company

Gedragswerk verzorgt deze workshop graag "bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur is 8 uur.

Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van Gedragswerk. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden. Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.

Inhoud

Motiveren en betrekken verdienen in de dagelijkse praktijk zeer veel aandacht. Vaak wordt er echter te weinig aandacht aan besteed. Motivatie en betrokkenheid worden dan verondersteld of verlangd. Waar deze ontbreken wordt het betrokkenen verweten. Dit is een belangrijke reden waarom samenwerking vaak niet van de grond komt. De spil van deze module is de motivatietheorie. Aan de orde komen onder meer de psychologie van kiezen en beslissen, de psychologische basis van eigen kracht, de ladder van betrokkenheid, motivatieprincipes, het motivatiewiel, de middelen die kunnen worden ingezet om te motiveren, werk maken van noodzakelijk vertrouwen, en het realiseren van aansluiting op uiteenlopende belangen. Daarnaast wordt gedetailleerd aandacht besteed aan de vereisten die het motiveren en betrekken van mensen stelt aan de communicatie. Gepresenteerd worden de communicatiemethodieken adviserend overtuigen en het GROW motivatiemodel. Ook wordt ingegaan op het eigen gedrag van de deelnemers en hoe dit – vaak onbewust – in de weg kan staan van het motiveren van anderen.

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.


< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact