inloggen
zoeken
header

Workshop Omgaan met lastige situaties

Workshop met open inschrijving
Locatie: Organisaties her en der in het land

Inleiding

In de workshop ‘Omgaan met lastige situaties’ staan centraal de situaties waarin de deelnemers te maken krijgen met mensen die om allerlei redenen weigeren samen te werken, vanuit ontwikkelde weerstand de hakken in het zand zetten, of de confrontatie zoeken in een conflict. Waar komen weerstanden vandaan? Waarom zeggen mensen ‘nee’? Of sterker nog: Waar komt deze woede, deze agressie vandaan? En in alle gevallen is de belangrijkste vraag hoe er adequaat mee om te gaan.

Doelgroep

Al diegenen werkzaam in het onderwijs, op het niveau van klas, school of samenwerkingsverband, die te maken krijgen met complexe situaties rondom leerlingen waarin emoties, weerstanden en conflicten in de weg staan van het gezamenlijk bedenken en realiseren van een oplossing.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • Ontwikkelen het inzicht dat zij in de meeste gevallen zelf bijdragen aan “lastig gedrag” van anderen:
  • Leren welke concrete eigen (communicatieve) gedragingen weerstanden en conflicten stimuleren;
  • Weten welke concrete eigen (communicatieve) gedragingen juist de kans verkleinen dat weerstanden en conflicten ontstaan;
  • Leren hoe zij adequaat kunnen omgaan met weerstanden en (dreigende) conflicten.

In company

Gedragswerk verzorgt deze workshop graag "bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur is 8 uur.

Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van Gedragswerk. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden. Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.

Inhoud

De deelnemers worden enkele situaties geschetst waarin “lastige mensen” de hoofdrol spelen. Hen wordt gevraagd deze situaties te analyseren. Aansluitend vindt een plenair gesprek plaats waarin centraal staan theorie en methodiek van het omgaan met weerstanden, heftige emoties en conflicten. Na een werkronde over ‘beïnvloedingsstijlen’ aandacht voor  het geven en ontvangen van feedback wat in lastige situaties vaak een grote rol speelt. Wat zijn de spelregels voor het effectief geven en ontvangen van feedback? Lastige situaties vragen er ook om de eigen grenzen goed te bewaken. Maar wat zijn de eigen grenzen van de deelnemers? Wat te doen om te voorkomen dat deze worden overschreden? De deelnemers bespreken de eigen praktijksituaties met elkaar en met de trainer: hoe in deze actuele situaties te zorgen dat de gewenste effectieve communicatie en samenwerking weer op gang komen?          

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.


< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact