inloggen
zoeken
header

Spelregels voor de trainingen en workshops

  • Voor trainingen en workshops wordt een vergoeding gehanteerd per begeleider van € 525,-- per dagdeel (vrij van BTW). Dit bedrag is inclusief studiematerialen en reistijd en reiskosten van de trainer(s) van 'Gedragswerk'.
  • Organisatoren van in company trainingen en workshops ontvangen uiterlijk 1 maand na realisatie van de training of workshop(s) een factuur. Deze factuur dient te worden voldaan binnen twee weken na ontvangst.
  • Overeengekomen vergoedingen dienen te worden overgemaakt naar ING bankrekening NL41 INGB 0004814556 t.n.v. Stichting Gedragswerk te Culemborgonder vermelding van het in het briefhoofd vermelde factuurnummer.
  • Alle kosten verbonden aan accommodatie en catering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daarnaast zijn de eventuele verblijfskosten van de trainer(s) van 'Gedragswerk' niet inbegrepen. Onder verblijfskosten verstaan we de kosten voor koffie/thee en ontbijt, lunch of diner tijdens de training of workshop voor de trainer(s). Deze zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als de training of workshop een avondprogramma bevat, wanneer meerdere aaneengesloten dagen worden verzorgd, of wanneer de reisafstand meer dan 2 uur bedraagt, dan komen de eventuele logieskosten van de begeleider(s) ook voor rekening van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgevers kunnen onder alle omstandigheden zonder verdere verplichtingen een training of workshop annuleren. Uitsluitend wanneer een organisator de training of workshop annuleert 5 werkdagen of minder voor de overeengekomen aanvang, brengt 'Gedragswerk' de volledige afgesproken vergoeding in rekening. Dit nadrukkelijk met in achtneming van de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Deze regeling geldt ook voor onderdelen van programma's. In alle overige gevallen is annulering kosteloos.
  • Alle informatie die tijdens trainingen en workshops wordt verstrekt door opdrachtgevers en/of deelnemers, is vertrouwelijk voor Gedragswerk, de trainers en eventuele andere namens Gedragswerk betrokkenen.
  • Alle in de trainingen en workshops gepresenteerde informatie is het eigendom van 'Gedragswerk' en kan door de deelnemers vrijelijk worden gebruikt, mits met vermelding van 'Gedragswerk' als bron en alleen voor niet-commerciële doeleinden. In het geval van gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming vereist van 'Gedragswerk'.

> Terug naar trainingen & workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact