inloggen
zoeken
header

Nederland experileert

Als het aan Gedragswerk ligt, zoemt het dit schooljaar in en rond het onderwijsveld van de activiteit. Meer dan ooit zetten actieve mensen samen een stap extra om passend onderwijs zonder thuiszitters te realiseren. Zij pakken dit heel concreet aan, door kinderen at risk in het vizier te nemen en te houden totdat die het bij hen passende onderwijs krijgen. Leerkrachten, docenten, ouders,leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern) begeleiders, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders,…: iedereen die bij een kind betrokken is, doet mee. Allemaal lopen ze net dat beetje harder, om te zorgen dat deze leerling, voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend leek, precies krijgt wat hij nodig heeft.

Deze actieve mensen overwinnen twee grote uitdagingen. In de eerste plaats slagen ze erin de juiste mensen bijeen te krijgen, met altijd ook de ouders, om voor dit kind tot passend onderwijs te komen. In de tweede plaats lukt het ze de nieuwe en uitdagende vragen te beantwoorden die ontstaan door de situaties waarin deze leerlingen zich bevinden. Vragen in de sfeer van onderwijs, (jeugd)zorg, arbeid, of op de grensvlakken hiervan. Vragen waarop niemand direct een antwoord heeft, omdat de situatie van deze leerlingen (zeer) complex is, bijvoorbeeld door de aard van de problematiek, het grote aantal betrokkenen, of de tot dusver niet gelukte maar wel vereiste samenwerking.

In zulke complexe situaties is de kans klein dat iemand uit het netwerk ooit eerder met precies deze vraag of dit probleem te maken heeft gehad. Daarom kan ook niemand terugvallen op een standaardrecept of voor de hand liggende aanpak, ook specialisten niet.

In deze situaties vraagt het realiseren van passend onderwijs dat actieve mensen kleine of grote experimenten uitvoeren en  leren  wat werkt’: experileren. Oftewel: dat ze weloverwogen pogingen doen om tot oplossingen te komen. Pogingen waarvan niemand vooraf zeker weet of ze de gewenste resultaten opleveren, maar wel dat ze inzicht geven in wat wel en niet werkt. Met leren als gevolg. Werken aan oplossingen voor leerlingen en leren wat werkt, gaan hier hand in hand.

Lees hier meer over experileren.

Doe mee en start nog deze week uw eerste experiment.

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact