inloggen
zoeken
header

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Gedragswerk maakt al sinds 2005 gebruik van actietafels. Deze richten zich op alle leer- en kwalificatie plichtige leerlingen met een leeftijd tussen 4 en 18 jaar, die absoluut- of langdurig relatief verzuimen, of om andere redenen geen onderwijs krijgen.  Het kan gaan om leerlingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs. Zowel regulier als speciaal. Ook kinderen zonder school horen bij de doelgroep.

Op tafel ligt door onderwijs, zorg, of leerplicht aangereikte casuïstiek die tot nu toe onoplosbaar is gebleken voor samenwerkingsverband en leerplicht. Er is sprake van een situatie die is vastgelopen, ondanks de inspanning van velen. Altijd gaat het om een situatie die al vaker op verschillende plaatsen is besproken door meerdere andere partijen. Er is al veel werk verzet, oplossingen zijn benoemd, mogelijk zijn al pogingen gedaan om deze te realiseren, maar desondanks bleef een effectieve en duurzame oplossing uit. De actietafel brengt in deze geëscaleerde situaties de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. 

Gedragswerk ontwikkelde een hulpmiddel dat veldpartijen helpt die zelf een actietafel in het leven willen roepen. 

U vindt dit hulpmiddel hier.

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


Er zijn nog geen agenda items gevonden > volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact