inloggen
zoeken
header

Nieuws

10-07-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in oktober en november de training 'Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters'. Deze training wordt verzorgd door Gedragswerk Lees meer >
26-04-2018

Thuiszitterscongres 28 juni

De thuiszittersproblematiek is de afgelopen jaren steeds meer op de agenda gekomen. Ligt u ook wakker van dit probleem? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken om het aantal thuiszitters terug dringen en dit probleem goed aan te pakken? Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen? Welke aanpak werkt en wat werkt niet? En hoe kan de aanpak verbeterd/verscherpt worden? Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties, kan je maatwerk regelen? Wat is daar voor nodig? Door het uitwisselen van kennis en de ruimte voor verschillende perspectieven, krijgt u inzicht op diverse vraagstukken.  Lees meer >
04-02-2017

Tweede bootcamp voor Lansbrekers

Op 16 maart vindt de tweede bootcamp voor Lansbrekers plaats in Fort Voordorp te Utrecht. Meer informatie hierover vindt u op www.lansbrekers.nu. Lees meer >
11-01-2017

Nieuw hulpmiddel: handboek doorbraakoverleg thuiszitters

Sinds 2011 heeft Amsterdam een doorbraakoverleg thuiszitters waar jongeren worden besproken die niet naar school gaan. Begin 2016 heeft Gedragswerk het functioneren van dit overleg geëvalueerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het handboek doorbraakoverleg. Dit handboek beschrijft waar het overleg voor staat, hoe werkprocessen verlopen en de positionering van het overleg in een bredere context. Lees meer >
11-01-2017

Er komt een tweede bootcamp voor Lansbrekers!

Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!’. Een jaar later en ruim 500 Lansbrekers rijker, vindt op 16 maart 2017 de tweede bootcamp plaats. Alle Lansbrekers en zij die dit willen worden, zijn van harte uitgenodigd. Lees meer >
27-10-2016

Bijeenkomst Ouders en Onderwijs Twente over passend onderwijs en complexe situaties

Op 26 oktober vond in Hengelo een door Ouders en Onderwijs Twente georganiseerde bijeenkomst plaats rondom het thema passend onderwijs. Er was aandacht voor de actuele stand van zaken en voor de vraag hoe effectief om te gaan met complexe situaties rondom leerlingen. Gedragswerk presenteerde in haar bijdrage de methodiek van het experileren. Lees meer >
12-10-2016

Dag van de zorgcoördinator 2016

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de NVS-NVL de Dag voor de Zorgcoördinator met het thema: Regie... Bij wie? Zowel binnen als buiten het onderwijs is een ontwikkeling gaande waarbij de regie steeds meer bij de leerling of student komt te liggen en dat heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van een zorgcoördinator.  Lees meer >
22-08-2016

Nederland experileert

Als het aan ons ligt, zoemt het in het schooljaar 2016 – 2017 in en rond het onderwijsveld van de activiteit. Meer dan ooit zetten actieve mensen samen een stap extra om passend onderwijs zonder thuiszitters te realiseren. Zij pakken dit heel concreet aan, door kinderen at risk in het vizier te nemen en te houden totdat die het bij hen passende onderwijs krijgen. Leerkrachten, docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern) begeleiders, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders,…: iedereen die bij een kind betrokken is, doet mee. Allemaal lopen ze net dat beetje harder, om te zorgen dat deze leerling, voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend leek, precies krijgt wat hij nodig heeft. Lees meer >
22-08-2016

LANSbrekers leggen de lat hoger

Vanaf een afstand bekeken, lijken LANSbrekers precies hetzelfde als alle andere leerkrachten, docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern) begeleiders, assistenten, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders, of alle anderen die zich inzetten om kinderen en jeugdigen passend onderwijs te bieden. Wat maakt hen anders?  Lees meer >
14-06-2016

Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Op 13 juni sloten de staatssecretaressen Dekker en Van Rijn, de PO-Raad, de VO-Raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse gemeenten, een pact om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Gedragswerk was er bij. Lees meer >

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


Er zijn nog geen agenda items gevonden > volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact