inloggen
zoeken
header

Sparringpartner Sparringpartner

Sicco Baas

Afspraak is afspraak en waar een wil is, is een weg.

Sicco Baas (1952) werkt als adviseur bij M&O Groep. Hij adviseert en coacht besturen en schoolleiders in het realiseren van goede kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken en leerlingenzorg (o.a. Passend Onderwijs). Ook is hij lid van het analyseteam ZZS van de PO-Raad en betrokken bij monitoringstrajecten en audits, zowel op school- als op bestuursniveau.

Sicco heeft veel ervaring in het SBO en stond als coördinator van diverse samenwerkingsverbanden WSNS aan de wieg van het verbreden van de leerlingenzorg in het regulier en speciaal onderwijs. Ook was hij werkzaam als bovenschools directeur. Hij weet uit ervaring 'hoe de hazen lopen' en welke belangen er kunnen spelen. Destijds werkte hij als beleidsmedewerker van VOS/ABB mee aan het ontwikkelen van de eerste ideeën over Passend Onderwijs.

Sicco is van aanvang aan actief als sparring partner van Gedragswerk. Hij heeft veel contacten in Noord-Nederland.

Contact opnemen

Vul het contactformulier in.


Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact