Stoelendans voor zorg- en onderwijsprofessionals

“Dit voelt superongemakkelijk,” zegt een van de deelnemers halverwege de ‘Regiobijeenkomst Foodvalley*’ op 30 oktober. Dat is niet zo gek. In het dagelijks leven is ze zorgcoördinator op een school voor voortgezet onderwijs. Maar halverwege de interactieve sessie belandt ze ineens op de stoel van de wethouder. Vanuit dit nieuwe perspectief moet ze, met de andere deelnemers, een fictieve, complexe casus over zorg en onderwijs zien op te lossen. Achteraf kan ze erom lachen: “Wethouder zijn was ingewikkelder dan ik had bedacht. Ik denk altijd vanuit het kind, en wat het kind nodig heeft. Het is heel verrassend om eens in de gedachten van een ander te kruipen.”

Complexe problemen oplossen? Daar draaien ze hun hand niet voor om, de 85 professionals die aanwezig zijn bij de regiobijeenkomst in Lunteren. Als wethouder onderwijs of zorg, bestuurder, directeur, beleidsadviseur, leerplichtambtenaar of intern begeleider hebben ze daar allemaal de nodige ervaring mee. Tegelijkertijd ervaren ze ook dat de samenwerking op het gebied van zorg en onderwijs soms lastig kan zijn. Hoe kan je met elkaar complexe situaties het best benaderen? Bart van Kessel van Gedragswerk begeleidt de bijeenkomst en legt de professionals een ingewikkelde casus voor.

De casus van de familie S.

De deelnemers aan de bijeenkomst buigen zich over de casus van het gezin S. Een vader en moeder die met hun 5 kinderen net in de regio Foodvalley zijn komen wonen. Met een nieuwe start wil het samengestelde gezin loskomen van de scheidingsproblematiek van beide ouders. Het gezin krijgt te maken met allerlei tegenslagen. Scholen hebben geen plek voor de 2 basisschoolleerlingen uit het gezin, een kind loopt vast in het voortgezet onderwijs, de geschiktste school voor een ander kind ligt 100 kilometer bij huis vandaan en het oudste kind wil alleen maar werken en gaat al 2 maanden niet naar school. 

De problemen stapelen zich op

Om de problemen van het gezin op te lossen, moeten 5 verschillende sleutelpartijen met elkaar om de tafel. De deelnemers nemen een rol aan die vergelijkbaar is met de functie die ze in het dagelijks leven hebben: wethouder, schoolbestuurder, directeur van een samenwerkingsverband, schooldirecteur of coördinator sociaal team. De deelnemers krijgen ook een leidend principe en een persoonskenmerk mee, die beiden van invloed zijn op hun handelen. Ze moeten alle zeilen bijzetten om oplossingen te vinden voor de zich opstapelende problemen in het gezin. Hun plannen werken ze uit in praktische werkagenda’s zodat duidelijk is wie wat moet doen en wanneer dat moet gebeuren. Na 45 minuten zijn de meeste tafels eruit. Maar dan komt de sessie in een stroomversnelling. 

Tijd voor stoelendans

“Succes zit in het hoofd van de ander en tussen jouw oren,” zegt Van Kessel. Om dat te ervaren, vraagt hij alle deelnemers een plekje op te schuiven. Zo krijgen alle sleutelfiguren een nieuwe rol van waaruit ze een volgende reeks problemen in het gezin S. moeten zien op te lossen. En zo wordt de zorgcoördinator ineens wethouder. En bekijkt de leerplichtambtenaar de wereld door de bril van een directeur van een samenwerkingsverband. Dat levert flink wat gelach op – en serieuze gesprekken.

Nieuwe rollen in nieuwe ronde

Een kersverse schooldirecteur is zichtbaar tevreden en wrijft in z’n handen. “Hoor ik u nu zeggen, wethouder, dat geld geen probleem is?” De deelnemer die net tot wethouder is benoemd, moet duidelijk nog even wennen aan zijn nieuwe rol en krabbelt enigszins geschrokken terug. Aan een andere tafel heeft een deelnemer er duidelijk genoeg van. “Praten, praten – hoe lang duurt het voor jíj een wijkteam inschakelt?”

De letter en de geest

Na afloop zegt Van Kessel dat hij heeft genoten van de dynamiek aan de tafels. “De mensen hier hebben bijna 3 uur aan een stuk door keihard gewerkt. Tijdens de eerste ronde benaderden ze de casus vanuit de inhoud, vanuit hun eigen praktijk. Er moet immers een kind gered worden! In de tweede ronde hebben mensen ervaren dat ze met elkaar naar oplossingen moeten zoeken. Dat ze elkaar daarbij meer ruimte moeten geven. En dáár gaat het bij deze casus om.” Een van de deelnemers vat het als volgt samen: “We werken nog te veel naar de letter en niet naar de geest van de wet. Dat moet anders.”

*Regio Foodvalley is een samenwerking tussen 8 gemeenten in de Gelderse Vallei, onderwijs- en kennisinstellingen en voedselbedrijven.