Thuiszitten vraagt om integraal maatwerk

Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij gewoon naar school gaan. Kinderen die naar school participeren beter in de samenleving en hun toekomstkansen nemen enorm toe. Een regionale maatwerkaanpak kan de oplossing bieden voor thuiszitters.

Tijdens de regiobijeenkomst vertelt Vincent Fafieanie, senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut, over de integraal maatwerk dat thuiszitters nodig hebben. Lees in deze blog de belangrijkste bevindingen en uitdagingen waar we volgens Vincent voor staan.

Voor welke uitdagingen staan we?

  • Vroegtijdig signaleren en zorgen voor preventie van thuiszitters. Hiervoor zijn snellere interventies en kortere lijnen nodig.
  • Leerlingen waar nodig begeleiden naar een passende onderwijsplek.
  • Het organiseren van jeugdhulp in de school.
  • Inrichting onderwijs-zorgarrangementen.
  • Thuiszitten voorkomen: zorg voor ruimte voor maatwerk en doorzettingsmacht.
  • Zorg voor een beter, ontwikkelingsgericht aanbod voor kinderen met een complexe en intensieve zorgbehoefte.  
  • Maak overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten meer sturend in de regionale aanpak.
  • Bied een gezamenlijke leeromgeving.

‘Maar pas als al deze dingen samen gaan, kunnen we het aantal thuiszitters terugdringen’, vertelt Vincent.

‘Landelijk zien we dat het aantal thuiszitters niet daalt. Wel nemen het aantal vrijstellingen af. Dit zijn kinderen die te maken hebben met psychische, sociale of emotionele problematiek. Het is belangrijk dat alle kinderen een plek krijgen in het onderwijs, waar nodig ondersteund met zorg.’

‘Onderwijsconsulenten krijgen steeds vaker de vraag voor maatwerk en passende afspraken. Want het blijkt toch wel ingewikkeld om onderwijs en zorg goed bij elkaar te brengen. Soms is dat omdat scholen niet meewerken, soms omdat het lastig is voor ouders.’

‘In het Landelijke Thuiszitterspact staat onder andere de ambitie geformuleerd dat in 2020 dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit, zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Met integraal maatwerk kunnen we de uitdagingen waar we voor staan aangaan.’