Van thuiszitten naar samen leren

Op 4 juni komen ouders en samenwerkingsverbanden in Ede bijeen om te zien waar ouders van thuiszitters nu echt mee zijn te helpen. In drie rondes spreken we met ouders en professionals. Na deze ochtend staan er lijstjes die iedereen kan afturven om op het rechte afgesproken pad te blijven.

Waar moeten we mee beginnen?

 • Beschikkingsvrije jeugdhulp in de school
 • Kennis en informatie delen met andere ouders
 • Scholen informeren over de te bewandelen wegen, zoals de inzet van jeugdhulp
 • Scholen blijven zorgen voor expertise: opleiden, herhalen, delen
 • Onafhankelijke eigenaar per casus, kind en ouders
 • Bij dreiging thuiszitten ook ontmoetingen met andere ouders
 • Vragen wat het kind als oplossing ziet
 • Eén contactpersoon
 • Luisteren en serieus nemen
 • Vragen wat ouders als oplossing zien
 • Hulp zo nabij mogelijk. Liefst in de wijk of het dorp: integreren gemeente en samenwerkingsverband

Waar moeten we mee doorgaan?

 • Onderwijs geven, want voor veel kinderen werkt het wel
 • Streven naar passend onderwijs. Deze term wel herdefiniëren, meer aanpassen aan het kind
 • Doen wat je goed kunt

Waar moeten we mee stoppen?

 • Prestatiedruk (becijferen)
 • Groter maken van het probleem. Kies de juiste focus en houd rekening met urgentie
 • Denken in het individu in plaats van in de context
 • Denken dat het kind een probleem is
 • Star binnen de regels denken

Over de auteur
Milou Snaterse werkt bij marketing- en communicatiebureau zootz. Zij verslaat voor Gedragswerk de regiobijeenkomsten.