Geoorloofd of ongeoorloofd verzuim

Geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. In sommige gevallen is dit een grijs gebied. School is namelijk niet altijd op de hoogte is van de ins en outs omtrent het verzuim. Enerzijds kan dit te maken hebben met de geheimhoudingsplicht aan de zorg-kant, anderzijds omdat niet alle ouders de reden van verzuim bij de school melden. Toch is de school volgens Hans van den Berg verantwoordelijk voor de kinderen. Hoe kan dit worden opgelost en waar moet er op beleids-, bestuurlijk- of uitvoerend niveau wat veranderen?