Onderwijs en zorg moeten meer samen gaan

Stefan ten Brink, directeur-bestuurder Qinas, vertelt over wat hem is opgevallen tijdens de regiobijeenkomst op 6 juni in Bussum.