De Kop stoomt door

Het bestuurlijk overleg van gemeenten en onderwijs in de Kop van Noord-Holland stemt in met het financieren van een programmamanager voor de agenda Zorg-Onderwijs. De manager bouwt die agenda uit, maakt een plan voor de uitvoering ervan en werkt met alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de Kop aan draagvlak voor een hechte samenwerking.

Dat moet leiden tot een hogere kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening op dit terrein en vermindering van problemen bij de uitvoering van activiteiten op het grensvlak onderwijs-jeugdhulp.

Het besluit komt tot stand nadat de samenwerkingsverbanden en gemeenten op een regionale maatwerkbijeenkomst met steun van Gedragswerk knelpunten en vraagstukken hebben geïnventariseerd in de aanloop naar een agenda Zorg-Onderwijs.

De onafhankelijke programmamanager maakt met alle partijen eerst een versterkte agenda Zorg-Onderwijs en een plan van aanpak waarbij belangrijke zorgpartijen, ambtelijke beleidsmedewerkers en uitvoerders in onderwijs en zorg zijn betrokken. Die agenda en het plan voor de toekomst moeten in januari klaar zijn. De samenwerkingsverbanden PO en VO in de Kop zijn coproducenten van het voorstel dat ze samen met de gemeenten betalen.