Het voelt zo ondankbaar

Geen onderwijs volgen is voor de jongere vrijwel nooit een vrijwillige keus. Hij of zij voelt zich niet begrepen en niet serieus genomen. Dan ga je niet met plezier naar school.

Dat maakt dat de jongere, al of niet met de ouder(s), het besluit neemt om dan maar geen onderwijs meer te volgen. Dit is een besluit dat langzaam groeit. Het begint bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Als die moeilijk is te vinden, volgt een zoektocht die veel tijd en energie kost. Vaak is het uitproberen van allerlei andere ondersteuningsvormen die ook te vaak teleurstellingen opleveren. Het idee school komt steeds meer op de tweede plaats. Elke motivatie voor school valt weg. Niet meer naar school sluipt er langzaam in. Het is immers een systeem dat onvoldoende antwoord geeft op de ondersteuningsbehoefte van de jongere.

De leerling is er niet voor de school, maar de school is er voor de leerling. Dat betekent dat de school zich aanpast aan de behoefte van de leerling. 

Voor veel onderwijsinstellingen is dit lastig, omdat zij onderwijsgeven op een voor de meeste leerlingen en voor henzelf passende manier.

Als je als organisatie denkt dat jij juist recht doet aan de behoeftes van je leerlingen roept de leerling met een heel andere vraag een gevoel op van ondankbaarheid en onwilligheid. ‘Wat raar dat iemand niet past in ons systeem’.

Dat idee groeit zeker als je als school al vele aanpassingen en inspanningen pleegde en het de leerling nog steeds niet past. De kans dat er dan fricties en een negatieve sfeer ontstaan, is groot. Men werkt niet meer oplossingsgericht. De relatie is kapot.

Het is juist de kunst of het vakmanschap om ook bij moeilijke processen, waarbij mensen weinig tot geen vertrouwen meer in elkaar hebben, te blijven werken aan een oplossing. 

In de praktijk komt het uiteindelijk neer op: Waar een wil is, is een weg.
Als ‘sparringpartner’ van Gedragswerk lukt het mij altijd om mensen met elkaar te laten praten en te werken aan een oplossing. Ondersteunings- en onderwijsbehoeften van jongeren zijn te beantwoorden ook al is het passende arrangement voor ieder net weer anders. Dat geldt net zo goed voor de weg ernaartoe.