Tips & referenties

Heb je ook een goed idee waarvan je denkt dat meer mensen dat kunnen gebruiken?

Tips

Van de keukentafel naar de schoolbank

Gedragswerk vroeg 15 jongeren naar hun tips voor succesvol thuisonderwijs. Tips die ook heel waardevol zijn voor een lesprogramma in de schoolbanken. Deze tips zijn tot stand gekomen door Gedragswerk in samenwerking met Jimmy’s.

Tips voor digitaal onderwijs

 • Zorg na elke online les voor een korte rustpauze.
 • Zet lessen online, zodat leerlingen deze later kunnen terugkijken.
 • Maak een planning met duidelijk deadlines.
 • Laat leerlingen zelf hun tijd indelen.
 • Laat leerlingen hun eigen tempo bepalen.
 • Toon interesse en help leerlingen.
tips_digitaal_onderwijs_gedragswerk

Tips voor les op school

 • Bied een facultatief lesuur aan dat leerlingen zelf kunnen invullen.
 • Laat leerlingen doorwerken als ze de stof al beheersen.
 • Toon interesse en help leerlingen.
 • Beschrijf duidelijk wat leerlingen moeten leren voor een toets.
 • Gebruik interactieve lesprogramma’s, zodat leerlingen actief meedoen.
 • Besteed aandacht aan pesten.

Tips voor leerlingen en ouders bij thuisonderwijs

 • Let op dat niet alle niet-ingevulde-tijd game- en scherm-tijd wordt.
 • Probeer een vast ritme aan te houden, zodat het dag-nachtritme niet verschuift.
 • Houd als ouder toezicht bij een toets.
 • Zorg dat niet a lle schooltijd opgaat aanhet oppassen op broers en zusjes.
tip_voor_thuisonderwijs_gedragswerk2

Tips

Literatuur, websites, contactgegevens

Onderzoek: Wat kinderen willen behouden van onderwijs op afstand? 

De CED-groep onderzocht wat kinderen willen behouden aan online onderwijs. Zij vroegen 10.000 leerlingen naar hun mening. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek op de site van de CED-groep.

Hoe komen we sterker uit de crisis?

De achteruitgang van het Nederlands onderwijs écht aanpakken, met wat we nu leren. Lees er meer over op de website van Stichting Leerkracht.

Podcast: 5 juffen over hun eerste ervaringen met de kinderen na de lockdown

Leuk en vooral instructief om naar te luisteren. Stamcafé het Noorden, heet het. Beluister deze podcast.

Onderwijs op afstand is ook leuk

Onderwijs op afstand kan ook heel leuk zijn. Willie Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig verraste kinderen van groep 7 van de Nutsschool Laan van Poot in Den Haag. Willie Wartaal is er voor de klas! 

Ervaringen vanuit de samenwerkingsverbanden

Astrid Ottenheym, directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Noord Kennemerland, geeft een aantal ervaringen weer in deze Corona-tijd van collega’s binnen het verband. Bekijk de video.

Blog – Niemand zag me

Een indrukwekkende blog ‘niemand zag me’ van het ouderplatform. 

Toegankelijk voorlezen

Toegankelijk voorlezen… Ook voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen praten vanwege meervoudige complexe stoornissen. Stichting Milo ontwikkelde een serie interactieve prentenboeken. Lees meer op hun website.

Digitale communicatie

In verbinding blijven via digitale middelen, waar je ook menselijke contacten de nodige aandacht kunt geven. Femmy Wolthuis legt uit hoe dit gaat in deze video.

Kwetsbaar gezin

Een inkijkje in een ‘kwetsbaar gezin’ via buurtpastoraat in tijden van corona. Heleen Heidinga vertelt. Buurtpastoraatutrecht.nl

Tijdsbesteding in tijden van Corona

Jelle, filmer vanuit CominBeeld/CamonWheels maakte al veel vlogs over zijn tijdsbesteding in tijden van Corona. Hij kreeg erg veel reacties. Daarover gaat z’n nieuwe vlog.

Thuisschoolmaatje

Prachtig project van o.m. Het Steunpunt Passend Onderwijs, waar ook de Lansbrekers en Gedragswerk aan meedoen. Al aangemeld?  Thuisschoolmaatje.nl

Tutorial

Rene van Engelen laat in deze nieuwe tutorial zien, hoe het zit met de groepsdynamiek bij het afstandsonderwijs en gefaseerd opengaan van de scholen. ‘Hoe laat je jouw klas een groep blijven?

Jeugdgezondheidszorg – JGZ

Jeugdgezondheidszorg wil ‘full support’ leveren aan de openende scholen en kinderdagverblijven.

Boek

Tussen jou en mij – boek over onderling contact binnen een gezin in deze crisistijden. Ouders Centraal bevelen dit boek aan. Lees meer over dit boek.

Leesplezier

Hanneke Oosterdorp, docent Engels op het Trinitas College in Heerhugowaard geloof in leesplezier van kinderen en er is een mooi filmpje over haar aanpak.

Tips

Literatuur, websites, contactgegevens

Beeldbellen met JGZ

JGZ Live! is een nieuw medium: beeldbellen met JGZ’ers uit het hele land over actualiteiten, kansen, nieuwe werkmethoden en innovaties. Voor managers, staf- en beleidsmedewerkers en voor professionals in het veld.  Bekijk de website van JGZ Live!

Onderwijzers op afstand

Onderwijzers Jasper Rijpma en Maarten Ombre hebben een vlogserie opgenomen over de didactiek van het afstandsonderwijs. Tutorials van maximaal 5 minuten, bedoeld voor leraren en schoolleiders. Deel 1 is nu te bekijken.

Cam on Wheels

De jongeren van Cam on Wheels gaan gewoon door met hun vlogs in de thuissituatie. Ze hebben inmiddels het NOS-Journaal gehaald en ook subsidie gekregen, om meer vlogs te maken. Nu gaat het over de band ‘the bridge’. Bekijk de vlog op Youtube.

Impulsen voor schoolontwikkeling

Daltonopleider Annemarie Wenke geeft aan hoe het werk op scholen in het licht wordt gezet in deze tijd van Corona. Impulsen voor schoolontwikkeling.

Maak van je klas weer een groep

Kees van Overveld schreef samen met Wouter Siebers een artikel over ‘Maak van je klas weer een groep’ (PDF). Zeer passend in de tijd van weer naar school gaan na coronatijd.

Staat van het Onderwijs

En of er niks gebeurd is, publiceert de Inspectie de ‘Staat van het Onderwijs 2020’.

Voor en door ouders

Een filmpje, gemaakt vanuit Ouders&Onderwijs voor en door ouders, met een inkijkje in het afstandsleren thuis. Bekijk deze video.

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Het wetsontwerp ‘sterk beroepsonderwijs 35336’ is aangenomen in de Tweede Kamer, waardoor er een wettelijke basis ontstaat voor de doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Bekijk de uitslagen van de stemming.

Jeugdjournaal – Buitenschool Den Haag

Marjan van der Niet, locatiedirecteur van de Eerste Nederlandse Buitenschool bij De Haagse scholen, geeft aan, dat ze met het speciaal onderwijs te gast waren in het jeugdjournaal. Een mooie afsluiting van een pittige periode, die ook veel mooie dingen heeft opgeleverd op onderwijs- en persoonlijk vlak. ‘Roos heeft autisme en is blij dat ze weer naar school kan.’ 

Thuisonderwijs in de pers

Ernstig zieke Lucas (11) floreert door thuisisolatie tijdens corona: ‘Rust in het gezin doet goed’. 

Vissen-memory-spel op speciaal onderwijs

S(b)o de Delta / prof. W.J. Bladergroenschool in Appingedam heeft de primeur met het nieuwe vissen-memory-spel.

Zorg redt levens, preventie generaties

In de podcast gaat Peter Hulsen (NCJ-adviseur/changemaker) in gesprek met Igor Ivakic (directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). Het NCJ staat ervoor dat elk kind gezond, veilig en kansrijk kan opgroeien. Beluister deze podcast hier.

De vraag is opnieuw: waartoe?

Zeker nu de corona-crisis een aardverschuiving binnen het onderwijs veroorzaakt en aanleiding zal geven om wat ons is overkomen ook wetenschappelijk tegen het licht te houden, is het belangrijk om ons af te vragen wat de contouren zijn van betekenisvol onderwijsonderzoek. Lees het essay ‘De vraag is opnieuw: Waartoe? Naar een nieuw discours over betekenisvolle onderwijswetenschap’

Leren van thuisonderwijs

Wat leren onderwijspioniers ons over hoe het post-corona-onderwijs eruit kan zien? Lees het artikel  van MaatschapWij over uitdagingen en kansen voor de toekomst.

Webinars Kees van Overveld

Op verzoek van het LBBO maakten Kees van Overveld en Steven Pont twee korte webinars voor leraren en ouders. Bekijk de webinars LBBO en extra artikelen naar aanleiding van corona op lbbo.nl 

Vakantie-doeboek in deze tijd

Een interactief, ruim 100 pagina’s tellend vakantiedoeboek voor alle leerlingen gemaakt in de Food Valley. CNS Ede en SKOVV namen het initiatief met steun van onder meer gemeente en samenwerkingsverbanden. Geschikt voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. 

Heropening school

Eva Naaijkens (schoolleider Alan Turingschool, auteur en mede-eigenaar Enigma onderwijs) geeft in een korte video aan hoe met praktische tips de Kwaliteitskaart Heropening school tot stand is gekomen. ‘Van onderwijs op afstand, naar onderwijs in nabijheid’.

Corona. Wat kinderen moeten weten

Het e-boek Corona. Wat kinderen moeten weten legt uit wat Corona nou eigenlijk is. Gratis te downloaden via uitgeverij Gottmer.

Geen eerachterstand, maar een nieuwe beginsituatie

In dit artikel van stichting Nivoz doet Adri Groot (bestuursvoorzitter van Blosse) een oproep: ‘Gebruik de periode tot de zomervakantie niet om die leerachterstand in te lopen, maar om te ontdekken wat de nieuwe beginsituatie is.’ Lees het artikel hier.

Valerie’s eerste Corona-vlog

Com in Beeld publiceert het Corona Report van Valerie Schoonen over wat zij zoal doet in tijden van Corona. Valerie heeft de montage helemaal zelf met oogbesturing gedaan. Bekijk Valeries vlog

Les op afstand

Lees hoe scholengroep Dynamiek dit aanpakt. Een mooie serie inzichten, tips en tricks over onderwijs in corona-tijden, afstandsonderwijs, samenwerking.

Slachtoffer van dat andere virus: isolement

Het artikel van Marcel van Herpen in het Brabants Dagblad laat de andere kant zien van het coronavirus.

Mee doen aan onderzoek?

Anje Ros, onderzoekster bij Fontys, doet onderzoek naar ouders/verzorgers met een of meer kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs naar de ervaringen van de afgelopen tijd. Het kost 25 minuten om mee te doen.

Tussen kunst en quarantaine

Een project van Het Lyceum Rotterdam voor leerlingen. Mooi initiatief in corona-tijden. Bekijk de resultaten op het Instagram-account Tussen Kunst en Quarantaine.

CoroNazorg

De Bazalt-groep, HCO en RPCZ onderzochten bij leerlingen hoe je onderwijs in deze 1,5 meter-tijd toch voor elkaar krijgen en hoe het werkt. Ze vroegen het aan leerlingen in po, vo, mbo en hbo. Bekijk de uitkomsten.

Onderwijs ten tijde van de Coronacrisis

Onderwijsdenker Gert Biesta publiceert bij Nivoz een aantal gedachten over onderwijs in tijden van Corona onder de titel: Het geeft te denken: een aantal gedachten over onderwijs ten tijde van de Coronacrisis.

De nieuwe werkelijkheid

Igor Ivakic, directeur van het NCJ, blogt over De nieuwe werkelijkheid.

Allemaal in hetzelfde schuitje

De Bascule publiceert een serie verhalen over de Coronasituatie voor hun school en de afstemming met Spirit Jeugdhulp. Het zijn verhalen om de moed erin te houden en de goeie dingen te blijven doen. Deze keer van Sabine van Kampen (Spirit Hecht): Allemaal in hetzelfde schuitje.

Niet alle kinderen zitten thuis

De Alterius-scholen geven aan dat lang niet al hun leerlingen thuis zitten. Bijvoorbeeld de jongeren van IZEO Cadier en Keer. Hun programma loopt gewoon door: Niet alle kinderen zitten thuis.

Praktische informatie van Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt veel informatie voor ouders, kinderen en professionals rondom de situatie in Coronatijd. Het gaat veelal om praktische informatie, te lezen op nji.nl/coronavirus.

Chief playfullness: blijven spelen!

Xandra van Hooff is ‘chief playfullness’ en probeert kinderen blijvend te laten spelen in deze lastige tijd. Ze organiseert onder meer speurtochten voor kinderen met kompasopdrachten.

Thuisleertips infographic

Hoe pak je dat aan als ouders en hoe geef je feedback als ouder aan je eigen kind? Het CED geeft hiervoor handige thuisleertips: Bekijk de infographic.

Praktische tips 

voor Leerplicht/RMC

In deze tijd waarin buiten de huiselijke kring alles op afstand gebeurt, hebben sparringpartners van Gedragswerk een kort hulplijstje gemaakt. Maak er vooral gebruik van! 

 1. Vraag actief aan PO- en VO-scholen bij welke kinderen/jongeren het contact minimaal is of waar onderwijs stagneert en ga op huisbezoek. De vraag ‘Hoe gaat het met je?’ staat centraal. Spreek met de school tevoren af wie actie onderneemt op gezinnen waar iets speelt en extra aandacht nodig is. 
 2. Benader je eigen caseload van afgelopen jaar met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’. 

Gezien worden en aandacht telt.

 1. Gebruik de kennis die je zo hebt verzameld om kinderen/jongeren en gezinnen te helpen:
  1. Hun onderwijs te organiseren: koppel ze actief aan school, signaleer problemen met ‘niet kunnen’ en ‘niet in staat zijn’ en koppel aan de school terug wat hier onderwijs op locatie mogelijk maakt. 
  2. Zichzelf te organiseren: breng (professionele) hulp aan, biedt meedenken aan.
  3. Blijf proberen iedereen te zien en te horen.

Praktische tips

Voor onderwijsgevenden

In deze tijd waarin buiten de huiselijke kring alles op afstand gebeurt, hebben sparringpartners van Gedragswerk een kort hulplijstje gemaakt. Maak er vooral gebruik van! 

 1. Er is geen reden om niet te bellen met kinderen en hun ouders. Gezien en gehoord zijn is de essentie van sociaal leven.
 2. Voor onderbuikgevoelens is maar één oplossing: bellen.
 3. Koppel ouders aan elkaar die elkaar kunnen helpen.
 4. Gesprek van hart tot hart werkt altijd. Gevoel, emotie en inhoud horen allemaal bij elkaar. Ook in coronatijd. 
 5. Je hoeft niet alles zelf te doen. Zorg voor goed onderwijs en signaleer als het thuis niet gaat, schakel anderen in om gezinnen te benaderen waar het niet loopt.
 6. In het primair onderwijs: vraag kind en ouders hoe het gaat, wat ze hebben gedaan, waar ze zijn geweest en vraag ook naar verveling.
 7. In het voortgezet onderwijs: vraag ook naar ouders, vraag waar ze huiswerk maken en hoe ze de rest van de tijd invullen.
 8. Vragen aan de telefoon of bij het ‘beeldbellen’ om de situatie in te schatten:
  1. Wat heb je gegeten vanochtend?
  2. Wie maakt je wakker?
  3. Waar start je de dag mee? Heb je een planning?
  4. Waar maak je huiswerk?
  5. Wat doe je als je huiswerk af is?
  6. Zie je nog vrienden?
  7. Hoe gaan je ouders met deze situatie om?
  8. Werken papa en mama? Thuis of op het werk?
  9. Welk werk doen je vader en moeder?
  10. Is er spanning thuis? (Druk eens uit in een schaal…)
  11. Wat doe je als je boos/verdrietig bent?
  12. Welke leuke dingen doen jullie? Waar geniet je van?
  13. Vraag ook de ouders aan de lijn/beeldbellen!
 9. Tienminuten-gesprekken met ouders zijn om te zetten in elke week videobellen.
 10. Op het MBO willen ook achttienplussers in beeld blijven. Drink per video op woensdagmiddag samen cola.

Omdenken..

Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten 

Tips

Literatuur, websites, contactgegevens

Column Martijn van der Steen

Lees de column van Martijn van der Steen, hoogleraar uit Rotterdam (Erasmus), die zich o.m. bezighoudt met de toekomst. ‘Omgaan met voorspelbare verrassingen’, in VNG Magazine. 

Artikel van Luc Koning

Lees het artikel van Luc Koning over de tijd, als de kinderen weer naar school mogen. Houd het ‘klein’ en richt je op het sociaal-emotioneel welzijn!

Dreigende thuiszitters

Er zijn veel waardevolle apps die niet direct voor de hand liggen. PassendOnderwijsAdvies Heliomare brengt deze hulpmiddelen in kaart om gerichte ondersteuning te bieden aan (dreigende) thuiszitters. Ken jij er ook een paar? Vul dan de vragenlijst in: https://lnkd.in/eYcE7XA

Voortgezet leren

Ook op afstand kun je het leerproces van leerlingen volgen en sturen. Het moet behalve over tools en tricks ook gaan over begeleiding, werkvormen en didactiek. voortgezetleren.nl

Filmpje van een schoolteam

Bekijk het filmpje van het schoolteam en de ouders van SBO de Savioschool te Hillegom (Aloysius-stichting)

Tutorials van het Lerarencollectief

Er staan weer vijf nieuwe tutorials online van het Lerarencollectief. Bijvoorbeeld die van Anton Horeweg.

Spanningen thuis

Wat als de spanningen thuis hoog op gaan lopen ? Hier vind je wat je kunt doen en waar je terecht kunt voor hulp en advies: https://lnkd.in/dwMYbMW

Krachtenspel

Als je als thuiswerker iets wilt doen aan verwarring, onrust, stress, angst of verdeeldheid en ook nog wilt genieten, dan kun je samen aan de slag met het korte verhaal Het Krachtenspel (download PDF) – gratis verkrijgbaar voor thuiswerkers. www.krachtenspel.nl 

Omdenken

Het even iets anders zien, kan soms even lucht geven. Om daar een beetje bij te helpen hebben de makers van ‘Omdenken’ een gratis hoofdstuk gemaakt ‘Maak er wat van’ uit het boek: ‘Ja – omdenken als levenshouding’. https://lnkd.in/gyUeR_C

Vlogs

De vlogs vanuit Cominbeeld, te vinden via camonwheels.nl met verhalen/beelden van thuiszittende jongeren, die allerlei manieren vinden om de dag zinnig door te komen, volgen elkaar op. Deze keer bijvoorbeeld van Pieter.

Uitkomsten onderzoek over de staat van het thuisonderwijs

Stichting de Verre Bergen benaderde 129 scholen, van zeven Rotterdamse schoolbesturen, naar de staat van het thuisonderwijs. 105 van hen namen deel aan het onderzoek over de staat van het thuisonderwijs. Bekijk de belangrijkste uitkomsten in deze factsheet (PDF).

Eén blik is genoeg

In je klas is één blik soms genoeg om te weten hoe het gaat met je leerlingen. Van achter je computer is dat minder vanzelfsprekend. Met deze vragenlijst kom je te weten hoe je leerlingen zich écht voelen.

Op initiatief van scholen zelf

De route voor noodopvang

Binnen het samenwerkingsverband Amstelronde vangt men vanaf het begin van de scholensluiting door de Coronacrisis, op initiatief van scholen zelf, leerlingen met een ingewikkelde thuissituatie op. Scholen en gemeenten hebben een triage (of route) opgesteld om te bepalen of kwetsbare leerlingen in aanmerking komen voor noodopvang. Dit is gebeurd om discussies over het verantwoordelijkheidsvraagstuk te voorkomen. Zo bekijkt men wat ouders zoveel mogelijk zelf kunnen doen en waar en wanneer welk type ondersteuning nodig is. 

De route

 1. Signaal: intern begeleider en/of OKA (jeugdhulpverlener)/ ST/GV maken zich zorgen.
 2. Intern begeleider en jeugdhulp overleggen kort en snel of opvolging nodig is.
 3. Intern begeleider of jeugdhulp bespreekt signaal met ouder, vraagt wat ouder zelf vindt en biedt het zoeken van een oplossing samen met een ondersteuningsteam aan.
 4. Opzetten digitaal Ondersteuningsteam met ouder, intern begeleider, hulpverlener, contactpersoon gemeente en onderwijsspecialist.
 5. Samen met ouder(s) onderzoeken wat nog wel lukt en wat niet meer lukt. Vervolgens per casus maatwerk ondersteuning organiseren:
  1. Ondersteuning thuis (computer, digitale ondersteuning en /of jeugdhulp, fysieke ondersteuning en/of jeugdhulp).
  2. Onderwijs op afstand onder begeleiding van een onderwijsprofessional i.p.v. de ouder(s).
  3. (Gedeeltelijke) opvang op school/kinderopvang.
 6. Termijn, duur en evaluatiemoment afspreken.
 7. Ondersteuning realiseren en inzetten (Rijksbesluit).

Tips

Literatuur, websites, contactgegevens

Lesgeven vanuit huis

Een initiatief met informatie, hulpmiddelen en tips om op afstand les te geven en te leren: teachfromhome.google

Het gehandicapte kind

Laatzespelen.nl is een initiatief van ‘het gehandicapte kind’ om kinderen toch structuur te geven en om te laten gaan met angst, eenzaamheid of verwardheid. 

Opvoedsteun

Opvoeden.nl biedt tips voor ouders om de corona-tijd door te komen o.a. van NJI, Ouders en Onderwijs en Pharoskennis. 

Tutorials PO-Raad

PO-Raad heeft in samenwerking met Lerarencollectief en researchED een nieuwe serie tutorials ‘Beter thuis in afstandsonderwijs’ gelanceerd.

Spelletjes

Mochten ouders en kinderen het even zat zijn om games te spelen (Mine Craft is overigens wel heel goed en biedt erg veel mogelijkheden!) dan zijn er natuurlijk nog de echte en niet minder spannende bordspelen als Wwixx, Beverbende, Monopoly deal, Pandemic, Azul, Wingspan, Patchwork, De vos in het bos of Guillotine. 

NVO

De landelijke vereniging van orthopedagogen maakt een korte rapportage over: kinderen alleen thuis, coronaverdenkingen, vechtscheidingen en jeugdzorg. Deze kan je hier beluisteren.

Advertentie

Simpele, maar oh zo essentiële advertentie van Tessa van der Wal: ‘Bij deze bied ik nogmaals aan dat ik (als o.a. voormalig leerplichtambtenaar) in ieder geval de resterende maand april kan helpen met het uitvoeren of coördineren van deze huisbezoeken, mogelijk langer als dat nodig is. Hoor het graag als er gemeenten zijn die tijdelijk, extra hulp hierbij nodig hebben.’  

Afspraak rondom PGB

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit is afgesproken dat PGB-houders hun zorgverleners kunnen doorbetalen en tijdelijk extra budget kunnen aanvragen als de zorgverlener niet langs kan komen. Zo blijft goede zorg voor hen gegarandeerd tijdens de corona-crisis.

Social distancing voor kinderen van gescheiden ouders

Lees het verhaal van Marchje Oldenbeuving.

Aanpassing PTA

De VO-Raad heeft een handreiking opgesteld, die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen in deze tijd. Bekijk deze handreiking hier.

Jeugdzorg op gang houden

Hoe houd je de jeugdzorg op gang en help je bij het verlichten van de toename van gedragsproblemen bij gedwongen thuiszitten? De Stichting functioneringsprofiel heeft daar een hulpmanier voor gepubliceerd. Stichtingfunctioneringsprofiel.nl 

Film van school voor kinderen

Een school van de Aloysiusstichting maakte een video voor alle leerlingen en ouders over hun ‘lege school’

Spraakmakers NPO

Het programma Spraakmakers van 9 april besteedde aandacht aan de inzet van de jeugdverpleegkundigen in deze tijd (stand.nl – Minke Vellinga). Terug te luisteren op nporadio1.nl

Deel jouw praktijk oplossing!

Heb je ook een goed idee waarvan je denkt dat meer mensen dat kunnen gebruiken?

TIPS

Vermaak voor thuis of dichtbij het huis

Ronde langs de voortuinen

Houd als leerkracht/docenten 1x per 3 weken een ronde langs de voortuinen om even naar alle leerlingen te zwaaien en door het raam te kletsen. Elkaar even zien, lachen en praten zorgt voor een moment van echt contact waarin je veel meer ziet dan even bellen. 

1 + 1 = dubbel pret

Rekenen stom? Sommetjes saai?
Ga ‘Raamrekenen!’

Schrijf met een whiteboardstift sommen op het raam, lekker stout en dus hartstikke leuk!

Raad het voorwerp

Maak een foto van een detail van iets uit jullie huis. Stuur het via de mail (of via de juf of meester) naar je klasgenootjes en het raden kan beginnen. 

Zoeken naar wilde dieren

In het bos wonen wilde dieren…

Zoek in het bos naar wilde dieren zoals deze tak die op een krokodil lijkt. Met wat bos, takken als poten en dennenappels als stekels, lijkt hij net echt….grrrrauww 

Rik – 5 jaar – groep 2
Ivar – 5 jaar – groep 2

Spiegeltje, spiegeltje

Videobel met oma of opa en teken elkaar na.

Knutsel post en kaarten voor mensen uit de buurt!

De koetsier van de postkoets…

Maak leuke knutsels, kaarten en andere ‘post’ voor mensen uit de buurt!

Deze is voor meneer Verhoef, onze alleenstaande buurman van 73 verderop in het rijtje.

Tips

Literatuur, websites, contactgegevens

Vanuit Autisme Bekeken

De pilots levensloopbegeleiding van ‘Vanuit Autisme Bekeken’ werken erg goed en geven juist tijdens deze lastige Corona-tijd erg veel steun aan jongeren/kinderen – en niet alleen aan jongeren met autisme. Gedurig (hoeft niet altijd), maar eenduidig en bekend contact, levert erg veel op.

Study buddy

Merel van Vroonhoven (herintreder in het speciaal onderwijs en vaste columnist voor de Volkskrant) Zet study buddy in voor kinderen (een-op-een), via vrijwilligers@academie-tien.nl 

Landelijk Ouderpanel 

Ouders kunnen hun ervaringen tijdens deze Corona-tijd delen via het Landelijk Ouderpanel 

Meestersander.nl 

Voor afstandsonderwijs aan zeer jonge kinderen van meestersander.nl. Een tip van Lyda Lissenburg.

Augeo foundation

De Augeo Foundation leverde een aantal bruikbare tips voor ouders, om te zorgen dat de stress thuis niet te veel wordt. Lees het artikel op Augeo.

Nederlands Jeugdinstituut

Dat sommige casuïstiek in de jeugdzorg complex is, ligt niet altijd aan het probleem van het kind. Het niet kunnen oplossen van een hulpvraag komt vaak door externe factoren, zoals gebrekkige samenwerking. Lees het hele verhaal op de website van NJI.

Ingrado

De leerplichtambtenaren van Ingrado gaan, zoals bekend is gemaakt, deurbezoeken afleggen bij kwetsbare kinderen. Ingrado verzamelt ook voorbeelden uit regio’s waar dit al gebeurt en wil dit delen. Lees meer op de website van Ingrado ‘De leerplichtambtenaar in actie in tijden van Corona’

Stichting Com In Beeld

Jongeren in quarantaine: wat doen ze? Stichting Com In Beeld verzorgt training aan jongeren met beperkingen, om ze op te leiden tot audio-video-deskundigen/filmmakers. De jongeren zitten nu thuis en maken vlogs over hoe ze hun quarantaine beleven. Bekijk vlogs op Com In Beeld 

Creatieve vormen van afstandsonderwijs

Ideeënmeester Jan Willem Duim heeft op voorenmetelkaar.nl allerlei nieuwe vormen van afstandsonderwijs op een rijtje gezet.

Zappelin SchoolTV

NPO Zappelin speelt in op een situatie, waarbij een laptop niet altijd voorhanden is voor thuisgebruik. Ze organiseren speciale schooltv-programma’s.

Mediajungle.eu 

Mediajungle heeft een spel gemaakt voor jongeren over mediagebruik – het spel kent een gratis versie voor thuisgebruik.

VGN branche

De jeugdhulpverleners van de VGN blijven zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan kinderen, gezinnen in kwetsbare situaties: juist nu scholen, dagbestedingsinstellingen en opvangcentra gesloten blijven. Ze willen mogelijkheden blijven zoeken.