De kracht om door te zetten. In de praktijk

Een rapportage van Gedragswerk in samenwerking met Marc Dullaert

In 2019 publiceerden Gedragswerk en Marc Dullaert de rapportage De kracht om door te zetten, een veldonderzoek in zes regio’s in ons land naar de aanpak van thuiszitters. Onlangs heeft Gedragswerk samen met Marc Dullaert een vervolgonderzoek in die regio’s gehouden om de huidige stand van zaken te vernemen. De opbrengst hiervan getiteld De kracht om door te zetten. In de praktijk is op 20 mei aangeboden aan minister Arie Slob (OCW) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). 

De kracht om door te zetten. In de praktijk

In de vervolgrapportage zijn praktijkervaringen opgetekend. Een belangrijke bevinding in deze rapportage is dat er in de zoektocht naar een succesvolle thuiszittersaanpak geen behoefte is aan andere regels of geld. Er is juist een grote behoefte aan speelruimte om tot de goede acties te kunnen komen. Belangrijk is daarnaast ‘menskracht’. Dit betekent de inzet van mensen die tijd, aandacht, energie en motivatie hebben om beweging te brengen in situaties waar het echt ‘vast’ zit. Benieuwd naar de volledige conclusie en 10 adviezen uit de rapportage? Download de rapportage De kracht om door te zetten. In de praktijk.

Praat mee tijdens een werkatelier

In verschillende werkateliers in het land gaan Gedragswerk en Marc Dullaert in gesprek met directeuren van samenwerkingsverbanden over de inhoud van de rapportage. Gedragswerk en Marc Dullaert zijn benieuwd of de conclusie en adviezen uit de rapportage ook aansluiten op de behoeften van de samenwerkingsverbanden om een succesvolle thuiszittersaanpak mogelijk te maken.

Geplande werkateliers
11 mei, Utrecht | 13.00 – 16.00 uur (geweest)
25 mei, Breda | 14.30 – 17.00 uur (geweest)
1 juni, Haarlem | 14.30 – 17.00 uur (geweest)
8 juni, Arnhem | 09.00 – 11.30 uur (geweest) 
9 september, Groningen | 09.00 – 11.30 uur
14 september, Lelystad | 09.00 – 11.30 uur
14 september, Veenendaal | 14.30 – 17.00 uur 
21 september, Sittard | 09.00 – 11.30 uur
23 september, Rotterdam | 14.30 – 17.00 uur

*Je wordt doorgestuurd naar je mailprogramma.
In een mail naar Hans Kruijssen (kruijssenhans@kpnplanet.nl) kun je aangeven voor welke datum en locatie je je wilt aanmelden.