Sleutelmomenten en sleutelfiguren

Professionals die zich sterk maken voor de ontwikkeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek balanceren elke dag tussen pedagogiek en didactiek. Ze werken aan sociaal-emotionele doelen, cognitieve doelen en het inzichtelijk maken van de sociale en maatschappelijke competenties van jongeren. Tenslotte is er de broze balans tussen zorg en onderwijs.

In de verhalenserie ‘Sleutelmomenten en sleutelfiguren’ vertellen deze dansers op dit koord en de jongeren over hun successen. Ze laten zien waar evenwicht is te vinden zodat jongeren toekomen aan leren en mee doen in de maatschappij?  Ze bouwen verrassende wendingen met soms onverwachte partners en effecten.

Gedragswerk wil de lezer ook in de spiegel laten kijken. Naar de emotie bij de verhalen, de leermomenten en de bouwstenen voor eigen initiatieven voor een regionale aanpak die voorkomt dat leerlingen thuiszitten omdat er geen antwoord is op hun ondersteuningsbehoefte.

Verhalen in de serie Sleutelmomenten en sleutelfiguren: