Vooraan beginnen

Het scheppen van nieuwe mogelijkheden voor thuiszitters begint bij ouders en professionals in het onderwijs. Die professionals hebben allemaal ooit op een Pabo gezeten. In het kader van de preventieve aanpak heeft een sparringpartner van Gedragswerk zijn netwerken aangesproken. Op zoek naar een manier om op die Pabo ’s te kijken of daar in de opleiding al het nodige over het vraagstuk van thuiszitten valt te leren.

Directies, docenten en studenten willen best vliegwielen zijn in zo’n beweging. In vergadering bijeen komen ideeën vanzelf los. Wat te doen voor ‘specifieke’ leerlingen binnen passend onderwijs, wat moet er in het curriculum?

Ook ontstaat een plan om stagiaires op een ‘kantelkind’ te laten letten en zich zo vertrouwd maken met de aanloop naar thuiszitten en de aanpak om dat te voorkomen. Pabo-directies willen graag onderzoeken of ze zich profileren als opleidingsschool voor speciaal onderwijs en ze willen ook bezien of er zoiets mogelijk is als een basisaanpak voor ZMOLK-kinderen als onderwerp van het curriculum.

De eerste deelnemers gaan nu op zoek naar meer partners voor een volgend overleg en een nieuwe bijeenkomst. Met kleine stapjes verder.