Redactie

Alle thuiszitters uit de regio in kaart

Alle thuiszitters uit de regio in kaart

Marlies Willems is beleidsmedewerker voor het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Noord-Limburg en is tevens sinds 3 jaar voorzitter van het ondersteuningsloket. Het ondersteuningsloket denkt mee met de scholen, leerlingen en ouders over de best passende plek voor een leerling binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft het loket een deskundigheidsadvies ten aanzien van de toelatingsverklaringen praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Marlies vertelt hoe zij zicht houdt op de thuiszitters in haar regio.

‘Een aantal jaar geleden is in de regio Venlo, Venray, Panningen en Horst aan de Maas een actietafel opgericht om de vastgelopen casussen in de regio weer vlot te trekken. In deze actietafel zitten mensen uit verschillende disciplines bij elkaar, waaronder een leerplichtambtenaar, beleidsmedewerker van de gemeente (jeugd), mensen vanuit het veld, jeugdzorg, leden van het multidisciplinair overleg, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Samen benaderen we iedere casus kritisch en we helpen mee, zonder verwijt.’

“Geduld is een kracht element”

‘In de casussen die we tijdens zo’n overleg bespreken, is eigenlijk altijd sprake van multi-problematiek. Het gaat over het verhaal van een kind, zijn of haar ouders en een professional, die het met z’n drieën niet geregeld krijgen. Ons doel is altijd om de situatie weer in beweging te krijgen. Dit zijn echt zoektochten en geduld is hierbij een krachtig element.’

Analyse van thuiszitters
De Inspectie stelde in 2017 dat in het samenwerkingsverband Noord-Limburg de thuiszitters de volle aandacht hadden, maar dat de oorzaken van het thuiszitten nog niet helder waren. ‘Om de analyse goed te kunnen maken, hebben we de actietafel gekoppeld aan de analyse van thuiszitters. We vragen vier keer per jaar bij leerplicht en de scholen het verzuim op en bespreken deze casussen bij de actietafels die ook vier keer per jaar plaatsvinden. Dit gaat dan specifiek om verzuim dat langer dan vier weken duurt, of absoluut verzuim. Vervolgens bespreek ik met leerplicht en de scholen alle individuele casussen door. We besluiten samen of een casus wel of niet wordt besproken tijdens een actietafel. Ook scholen en leerplicht kunnen leerlingen aanmelden om te bespreken tijdens de actietafel. Dan kan het natuurlijk ook gaan om leerlingen waar iets anders mee aan de hand is.’

‘Het grote voordeel van deze werkwijze is dat ik van iedere leerling weet hoe lang het verzuim al loopt, of er nog steeds sprake is van verzuim, en hoe verzuim verschuift. Deze uitkomsten worden geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat het totaal aantal verzuimers door de jaren heen ongeveer gelijk blijft. Er verzuimen altijd een aantal kinderen ongeoorloofd. Alleen gaat het telkens om andere kinderen.’

Voorkomen van verzuim
De analyses hebben volgens Marlies een hoop positiefs gebracht. ‘Ze geven ons als samenwerkingsverband een totaaloverzicht van wat er speelt. Hiermee voorkomen we dat er kinderen tussendoor glippen. Daarnaast is het totaaloverzicht ook een sturingsinstrument. We weten eerder waar we alert op moeten zijn en dat als we niets doen er verzuim volgt. We willen dat het goed gaat met de kinderen, ouders en professionals. We willen dat ieder kind een passende plek heeft. Het is in het belang van de kinderen dat alle informatie goed verzameld wordt. De analyses zorgen er ook voor dat we in de preventieve sfeer veel kunnen betekenen.’

Hoe lossen andere samenwerkingsverbanden dit op?
Marlies wisselt graag ervaringen uit met andere samenwerkingsverbanden. Hoe houd jij zicht op thuiszitters in jouw regio? En welke middelen en oplossingen heb je hiervoor bedacht? Verder praten met Marlies, neem contact op via info@swvvo3101.nl.