Initiatieven Collectief

Een passende ontwikkelroute voor iedere jongere

In het land zijn er een groeiend aantal initiatieven die zich inzetten voor thuiszitters. Allemaal hebben ze één gemene deler: ze hebben passende routes ontwikkeld voor jongeren voor wie de ontwikkeling binnen onderwijs of zorg niet of onvoldoende plaatsvindt. In het Initiatieven Collectief bundelen we de krachten van deze initiatieven. Met als belangrijkste doel: voor iedere jongere een passende ontwikkelroute.

KRACHTEN BUNDELEN

Het Initiatieven Collectief gelooft dat iedere jongere recht heeft op ontwikkeling en dat hier meerdere routes voor nodig zijn. Routes die er wél zijn, bottom-up in de praktijk ontwikkeld. Inmiddels hebben duizenden kinderen in de loop der jaren zo de weg teruggevonden naar een betekenisvol leven.

Initiatieven lopen enerzijds tegen dezelfde barrières aan, terwijl ze anderzijds door steeds meer partijen gevonden worden. Het Initiatieven Collectief bundelt en deelt daarom hun kennis en ervaringen, en experimenteert met mogelijke oplossingen. Het collectief beoogt meer ruimte te maken voor de initiatieven. Om zo samen nieuwe routes te realiseren voor kinderen en jongeren. Daarnaast wil ze de al beschikbare plekken duurzaam inzetbaar maken. De initiatieven die zich aangesloten hebben bij het Initiatieven Collectief vind je op onderstaande kaart.ONTWIKKELINGSGERICHTE BENADERING

De initiatieven laten zien wat de mogelijkheden zijn om jongeren een alternatieve ontwikkelingsroute te bieden en zo tot bloei te laten komen. De ontwikkelingsgerichte benadering is de gemeenschappelijke deler die in alle initiatieven herkenbaar is.

De kinderen of jongeren hebben behoefte aan rust, licht, veiligheid, vertrouwen, het mogen zijn zoals ze zijn en aan perspectief. Vanuit deze behoeften werken de initiatieven vanuit enkele kernopvattingen:

  1. Een jongere brengt eigen unieke wijsheid mee. Een jongere is al wat en hoeft daarom niet gevormd te worden, maar begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. 
  2. Ontwikkeling is iets dynamisch en verloopt niet volgens vaste regels of structuren en is voor iedereen anders. 
  3. Het ontwikkelen van een innerlijk kompas (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?) helpt om vanuit zelfvertrouwen, intrinsieke motivatie en eigenheid op weg te gaan naar een voor ieder individu passend perspectief.

VIER FASEN

De initiatieven zijn, net zoals deze jongeren, verschillend en divers, maar komen overeen in het bieden van een context waar jongeren weer stappen kunnen zetten. De jongere is daarbij zelf aan het stuur, bepaalt zelf het tempo. De ontwikkelingsgerichte benadering kent daarin vier fasen: de Landingsfase, Onderzoekende fase, Oriëntatiefase en de Waakvlamfase.

Vanuit de initiatieven keert ongeveer de helft terug naar regulier of speciaal onderwijs. De andere helft vindt andere wegen tot leren en ontwikkelen. Een enkeling valt opnieuw uit.

VAARROUTE

Het Initiatieven Collectief is in 2019 van start gegaan. In het document Vaarroute Initiatieven Collectief lees je wat de vaarroute van het Collectief is, aan welke havens het al aangemeerd is en welke koers het Initiatieven Collectief komend jaar zet.

Aanmelden als initiatief of verbondgenoot

Richt jouw initiatief zich ook op het bieden van een passende context aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of zorg niet of onvoldoende plaatsvindt? Wil je in contact komen met soortgelijke initiatieven, zodat je jouw initiatief en andere initiatieven kunt versterken? Ben jij zelf onderdeel van een initiatief in jouw regio en heb je interesse om aan te sluiten bij de volgende bijeenkomst? Meld je dan aan bij het Initiatieven Collectief. Ook gemeenten, zorgkantoren, samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden, dan krijg je de rol als verbondgenoot.

We werken niet met een lidmaatschap, er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden. Wel  hebben we onderstaande richtlijnen.

Voor initiatieven

  • Het initiatief bestaat minimaal één jaar.
  • Het initiatief heeft minimaal vijf leerlingen in begeleiding.
  • Het initiatief werkt volgens/onderschrijft of herkent zich in de beschreven aanpak voor initiatieven, zie de publicatie over de ontwikkelingsgerichte benadering.

Voor verbondgenoten

  • Je bent werkzaam bij regulier onderwijs- of zorgaanbod of gerelateerd hieraan. Denk aan samenwerkingsverbanden, scholen, dagbestedingslocaties, werkgevers, ministeries, gemeenten.
  • Je onderschrijft de aanpak van initiatieven, zie de publicatie over de ontwikkelingsgerichte benadering.
  • Je wilt je vanuit je functie hardmaken voor initiatieven die een ontwikkelplek bieden voor jongeren die thuiszitten.

Wil je meer informatie of wil je graag kennismaken? Neem dan contact op met Marjan Veenstra: marjanveenstra@hotmail.com