Initiatieven Collectief

Een duurzame ontwikkelingsplek voor ieder kind

In het land zijn verschillende initiatieven die zich inzetten voor thuiszitters. Allemaal hebben ze één gemene deler: ze zoeken naar alternatieve routes voor kinderen die buiten de boot vallen. Een aantal van deze bestaande initiatieven werkt samen in het Initiatieven Collectief. Met als belangrijkste doel dat er voor ieder kind een ontwikkelingsplek komt.

Krachten bundelen

Het Initiatieven Collectief bestaat uit een aantal thuiszitters-initiatieven uit het land. Na een serie bijeenkomsten, georganiseerd door Gedragswerk en Movisie, ontstond het idee om de krachten van deze verschillende thuiszitters-initiatieven te bundelen. Want samen bereik je meer. Zo werd het Initiatieven Collectief geboren.

Het Initiatieven Collectief bundelt en deelt kennis en ervaringen, en experimenteert met mogelijke oplossingen. Het Collectief werkt samen om nieuwe routes te realiseren voor kinderen en jongeren. Daarnaast wil ze al beschikbare plekken duurzaam inzetbaar maken.

Onze vaarroute voor 2022 – 2023

Het Initiatieven Collectief staat niet stil. Lees in het volgende document alles over de geplande koers voor 2022 – 2023.

Inzichten uit de praktijk

De initiatieven die zijn verenigd in het Initiatieven Collectief hebben veel ervaring met het inzetten van maatwerk-mogelijkheden. Ze hebben tenslotte allemaal alternatieve ontwikkelpaden voor jongeren opgezet. De leden van het Collectief ervaren dat het mogelijk maken van andere routes voor een aantal kinderen en jongeren binnen de huidige kaders soms lastig is. Daarom brengt zij in beeld hoe de nieuwe routes naar alternatieve ontwikkelpaden eruit kunnen zien. Lees hierover meer in de publicatie van het Initiatieven Collectief, waarin collectieve vraagstukken aan bod komen.