CvB in Bedrijf

Naar een ondernemende Commissie voor de Begeleiding

Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de één gaat dit makkelijker dan voor de ander. Speciaal voor kinderen die wat hulp bij hun ontwikkeling kunnen gebruiken is er het gespecialiseerd onderwijs. Binnen het gespecialiseerd onderwijs speelt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) een belangrijke rol bij de begeleiding van de kinderen.

De Commissie voor de Begeleiding

De CvB is een kleine groep experts die de ontwikkeling van een kind centraal stelt. Zij komen samen om kinderen in een complexe situatie te begeleiden en een plan voor zijn of haar toekomst uit te stippelen. Samen met de leerling zelf, ouders, onderwijs en zorgpartners. Daarom vormt de CvB de kern van het gespecialiseerd onderwijs.

De CvB speelt ook een belangrijke rol bij de begeleiding en opvang van kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zo zet zij zich in voor de terugkeer van thuiszitters in het onderwijs.

Meestal bestaat een CvB uit de directeur of locatieleider van de school waar het kind naartoe gaat, een intern begeleider, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. Afhankelijk van de situatie schuiven er andere experts aan, bijvoorbeeld een arts wanneer er behoefte is aan medische ondersteuning voor het kind.

Maikel Voss, directeur van de Widdonckschool in Weert vertelt waar zijn CvB mee bezig is. De 2e video is van 2 jaar geleden.


Ondernemende CvB’s

CvB in Bedrijf ondersteunt en stimuleert Commissies voor de Begeleiding bij de uitvoering van haar taken. Niet in het dagelijks werk, maar wel door samen met een CvB wat meer afstand te nemen en vragen te stellen: ‘Doe je wat je doet goed? En doe je de goede dingen?’

CvB in Bedrijf helpt een CvB stappen te zetten in haar eigen ontwikkeling, om vooruit te komen. Want zoals het onderwijs zich continu ontwikkelt, zo blijft ook een ondernemende CvB zichzelf voortdurend aanpassen. In de visie van CvB in Bedrijf is elk CvB een organisatie die ‘purpose-driven’ werkt. Dus waar het doel, de zingeving, het fundament is van waaruit de organisatie werkt. 

Hoe werkt CvB in Bedrijf?

CvB in Bedrijf kent verschillende ‘bewegingen’.

  • We volgen een beginnend CvB. Hoe gaan ze te werk? Welke vragen hebben ze, bijvoorbeeld aan andere CvB’s? Waar lopen ze tegenaan?
  • Met CvB’s en hun partners uit het werkveld spelen we twee spellen. Het eerste spel Goud in Handen gaat voornamelijk over de vragen: Wat doet de CvB? En Waarom doet de CvB wat ze doet? Het andere spel Goud in Beweging is hier een vervolg op en gaat in op vragen als: Hoe werkt de CvB? Hoe zorg je dat jouw CvB goed functioneert?
  • We stimuleren CvB’s om eens bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren. Wat gaat goed en waar loopt men tegenaan? Wie zijn de externe deskundigen waarmee zij overleggen?
  • In landelijke en regionale bijeenkomsten volgen we samen met Thom Verheggen een ‘zinvolle omweg’. Hier vragen we ons vooral af waarom de CvB eigenlijk op aarde is? Wat is de drijfveer van de afzonderlijke CvB-leden?

Interesse?

Zin om mee te doen? Sluit je aan bij deze beweging via LinkedIn of stuur een mail naar Albert Boelen.

Meer weten? Bekijk de video’s waarin CvB-leden uitleggen wat ze doen en waar ze in hun werk tegenaan lopen?

CvB in Bedrijf is een samenwerking van Gedragswerk met
Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs.