Ontwikkelrecht

Van leerplicht naar Ontwikkelrecht

In het noorden van Nederland brengt de beweging Ontwikkelrecht mensen bij elkaar die op enigerlei wijze meewerken aan maatwerk voor kinderen die buiten de boot vallen, buiten meerdere boten. Ontwikkelrecht bestaat uit zorginstellingen Cosis, Yorneo, Ambiq, Horizon begeleiding, scholen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Drents Museum, de Hanze Ontwerpfabriek, en Gedragswerk.

Ontwikkeling centraal

Bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren gaat het om kinderen en jongeren zelf. Sommige kinderen en jongeren passen niet binnen de lijntjes. Het onderwijs- en aanbod aan jeugdhulp sluiten niet aan op wat zij nodig hebben. De vraag ‘Welk onderwijs en welke jeugdhulp is geschikt voor jouw ontwikkeling?’ zou vervangen moeten worden door de vraag ‘Wat heb jij nodig om je te ontwikkelen?’. Dat is de vraag waarover Ontwikkelrecht en haar netwerk zich buigt.

Waar gaat het in de kern om?
1. Alle kinderen en jongeren hebben er recht op om zich goed te kunnen ontwikkelen.
2. Op welke wijze kunnen we dat het beste ondersteunen?
3. Hoe richten we het netwerk van opvoeding, onderwijs en jeugdhulp hiervoor goed in?

Omdat onderwijs en jeugdhulp regelmatig vastlopen in hun pogingen kinderen en jongeren binnen de gestelde kaders te helpen. Zijn er een heleboel zeer betrokken particuliere initiatieven en organisaties opgestaan met elk hun eigen karakter. Zo ook Ontwikkelrecht, een initiatief van betrokken partners dat samen met kinderen en jongeren zelf het voor elkaar krijgt hun ontwikkeling op een voor hen geschikte manier in gang te zetten. Dat noemen wij een vliegwiel: het komt misschien moeizaam op gang maar als het eenmaal in beweging is, loopt het steeds soepeler. Gedragswerk helpt die vliegwielen een draai te geven en zet ze in de schijnwerpers.

Maatwerk-dat-werkt

Ontwikkelrecht organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor alle mensen in zorg en onderwijs, gemeenten, ouders en andere belangstellenden. Dit organiseren zij onder drie sporen, namelijk een verhalenlijn, een kunstroute en een game.  De ‘verhalenlijn’, waarbij studenten op allerlei plekken in de regio verhalen ophalen over kinderen en jongeren, ouders en verzorgers, professionals vanuit onderwijs en jeugdhulp die oplossingen zoeken om samen over alle hobbels heen te komen. Ook is er een ‘kunstroute’ waarbij kunststudenten samen met kinderen aan de slag gaan met kunstvormen om hun realiteit en hun zelfbeeld te tonen. Dit om kinderen een andersoortige mogelijkheid te geven om iets van zichzelf te laten zien. En er is een interactieve ‘game’ georganiseerd voor mensen uit de regio. Om spelenderwijs andere oplossingen te vinden voor lastige problemen.