Over Gedragswerk

Het hele systeem laten bewegen

Gedragswerk richt zich op kinderen en jongeren die thuiszitten. Het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben, zijn er niet. Deze kinderen vragen om een andere manier van leren, die is alleen te vinden als iedereen anders naar hun situatie kijkt. 

Het is onze missie om het hele systeem van onderwijs en sociaal domein rond het kind in beweging te krijgen, én te houden. Hoe dan ook. Ons vertrekpunt is het kind en zijn of haar ouders. Om zo beweging te krijgen in de raderen in het hele systeem.

Bij Gedragswerk geloven we in doen. Alle beproefde kennis staat op de website Reik thuiszitters de hand.

Samenspel van expertises

Dé Gedragswerk-methodiek bestaat niet. Iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. We werken samen met professionals en benutten ieders expertise.

Gezond verstand en fantasie

Soms zitten de dingen vast. We denken niet vanuit wat niet werkt, maar gebruiken ons gezond verstand en fantasie om tot nieuwe inzichten te komen.

Beweging creëren

We proberen alle betrokkenen in beweging te krijgen. Alleen samen kun je passend onderwijs of een ontwikkelingsplek bieden.

Gedragswerk werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Een beweging naar anders leren

Er zijn teveel kinderen en jongeren op wie het etiket thuiszitter is geplakt. Ze zoeken naar een uitweg voor hun vastgelopen situatie. Niet alleen de thuissituatie is complex en gecompliceerd. Ook professionals in het onderwijs, de jeugdhulp of de arbeidsmarkt bestempelen de situatie zo. Ouders voelen zich vaak niet gehoord of begrepen. Zo worstelt een heel systeem. Gedragswerk brengt dit systeem weer in beweging. Een beweging van anders leren dat deze kinderen en jongeren nodig hebben.

Gedragswerk voor kinderen
Als niet nu, wanneer dan

ZAKELIJK

Gedragswerk in het kort en WNT

Wat Gedragswerk doet

Download de WNT gegevens van 2023

Download de WNT gegevens van 2022

Download de WNT gegevens van 2021

Download de WNT gegevens van 2020

Download de WNT gegevens van 2019

Download de WNT gegevens van 2018

Download de WNT gegevens van 2017