Over Gedragswerk

Onze missie: een heel systeem in beweging krijgen

Gedragswerk richt zich op kinderen en jongeren die thuiszitten. Het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben, zijn er niet. Deze kinderen vragen om een andere manier van leren, die is alleen te vinden als iedereen anders naar hun situatie kijkt. Het is onze missie om het hele systeem van onderwijs en sociaal domein rond het kind in beweging te krijgen, én te houden. Hoe dan ook. Ons vertrekpunt is het kind en zijn of haar ouders. Ons doel is het in beweging krijgen van de raderen in het hele systeem.

Gedragswerk werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Samenspel van expertises

Dé Gedragswerk-methodiek bestaat niet. Iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. Gedragswerk werkt samen met professionals en benut ieders expertise.

Gezond verstand en fantasie

Soms zitten de dingen vast. Gedragswerk denkt niet vanuit wat niet werkt, maar gebruikt gezond verstand en fantasie om tot nieuwe inzichten te komen.

Beweging creëren

Gedragswerk probeert alle betrokkenen in beweging te krijgen. Alleen samen kun je passend onderwijs of een ontwikkelingsplek bieden.

Gedragswerk voor kinderen
Als niet nu, wanneer dan