Festival voor Voorzitters

Samen anders kijken naar problematiek en situaties ‘omkeren’

In Nederland zetten veel mensen zich in voor het vinden van een plek voor kinderen of jongeren voor wie een plek niet vanzelfsprekend is. Dit doen ze niet alleen voor thuiszitters, maar ook voor kinderen en jongeren die wel naar school gaan en waarbij van alles speelt. Dit gebeurt in multidisciplinaire teams (MDO’s) als Zorgadviesteams, Commissies voor de Begeleiding, teams bij de Centra voor Jeugd en Gezin, of wijkteams.

De voorzitters

Het voorzitten van zo’n team is een cruciale en eervolle taak. Je moet relaties opbouwen en onderhouden met iedereen die betrokken is bij het kind. Uiteindelijk heb je als voorzitter de taak een plek in de samenleving te vinden en te houden voor iemand, waarvan een plek eigenlijk niet vanzelfsprekend is. Aan het roer staan van deze zoektocht is juist wat deze rol de moeite waard maakt.

Het gaat bij een voorzitter niet alleen om vaardigheden, deskundigheden of sociaal-emotionele kwaliteiten, maar vooral om de ‘niet planbare aspecten’ bij het voeren van regie. Dat zijn zaken als anders kijken naar problemen, richting geven aan een groep of het stimuleren van verandering.

Het festival

Samen met een aantal voorzitters is een festivalprogramma ontwikkeld om deze ‘niet planbare aspecten’ te ontwikkelen, en om kennis en inzichten hierover met elkaar te delen. Met ervaringsspellen en dialogen geven deelnemers het festival zelf vorm en inhoud.

Regionale edities

Het festival is regionaal. Er vinden dus meerdere edities plaats. Een festival op maat voor de voorzitters van een regio en op basis van specifieke behoeftes. We hebben al een aantal festivals georganiseerd. Houd onze website in de gaten voor nieuws, updates en reportages over ieder Festival voor Voorzitters!