Redactie

‘Van Leerplicht naar Ontwikkelrecht’ wint Jeanette Doornenbalprijs

‘Van Leerplicht naar Ontwikkelrecht’ wint Jeanette Doornenbalprijs

Kinderen die inclusief opgroeien

‘Van leerplicht naar Ontwikkelrecht’ heeft tot doel om kinderen die moeilijk in ons onderwijssysteem passen te helpen om verder te komen. Dit kan via allerlei routes, zolang je goed bent in olifantenpaadjes zoeken. De gemene deler binnen al deze tochten is de creativiteit om binnen de lijntjes tóch wegen naar ontwikkeling te vinden. De Jeanette Doornenbalprijs zet initiatieven in de schijnwerpers die een bijdrage leveren aan het inclusief opgroeien van kinderen.

De eerste editie

Marijke Grotenhuis, logopedist en oprichter van de Hanze Ontwerp Fabriek, en Bob Kolsters, docent Research & Development aan de Minerva Academie voor Popcultuur, mochten de allereerste editie van de prijs in ontvangst nemen. Voor ‘Van leerplicht naar Ontwikkelrecht’ hebben zij een prachtige weg gebaand om leerlingen onder begeleiding van kunststudenten inspiratie en ontwikkeling te bieden. Studenten van de Minerva Academie en het Prins Claus Conservatorium gaan samen met kinderen voor wie het onderwijssysteem geen passend aanbod heeft aan het werk om dingen te maken die wél lukken.

Vertrouwen in ontwikkeling

Uit de succeservaringen van de kunstroute halen de leerlingen zelfvertrouwen waarmee ze ook andere uitdagingen in hun verdere ontwikkeling en leven het hoofd kunnen bieden. De kunstroute is een belangrijke stap naar het in ontwikkeling brengen van zo veel mogelijk kinderen, de ambitie van ‘Van leerplicht naar Ontwikkelrecht’. ‘Van leerplicht naar Ontwikkelrecht’ is met kop en schouders glimmend door de criteria gelopen’, glundert Jeroen Pronk, directeur van Centre of Expertise Healthy Ageing en jurylid.

Het kan wél

Bij Gedragswerk zijn we heel blij met deze prachtige erkenning. Maar nóg fijner vinden we dat het lukt om aan iedereen te laten zien dat het wél kan. Als we net iets langer en creatiever nadenken hoeven er geen kinderen thuis te zitten. Dan kan íedereen zich ontwikkelen.

Lees hier het bericht op de site van de Hanzehogeschool Groningen: https://www.hanze.nl/nl/nieuws/hanze/2023/06/project-om-thuiszittende-kinderen-te-koppelen-aan-kunststudenten-krijgt-allereerste-jeanette-doornenbalprijs

Foto – Hanzehogeschool Groningen