Maaike Hekerman

De OZA-route helpt jongeren weer perspectief geven

De OZA-route helpt jongeren weer perspectief geven

Maaike Hekerman, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Schoolpsycholoog, is werkzaam als coördinator van het samenwerkingsverband Breda en omstreken voor voortgezet onderwijs. Vanuit die functie neemt ze deel aan de OZA-route (onderwijs- en zorgroute). Daarnaast is ze ook werkzaam voor het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en is ze een onderdeel van de landelijke werkgroep schoolpsychologen.

Ik vind mensen leuk

“Ik ben Kinder- en Jeugdpsycholoog van beroep, dat is mijn achtergrond. Na het vwo wilde ik niet de theorie, maar juist de praktijk in. Ik koos toen voor de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Daar werd je echter opgeleid om voor de groep te staan, en ik merkte dat mijn interesse vooral uitging naar het individu. Dat sociale zat er echter wel heel erg in, ik vind mensen gewoon leuk. Toen ben ik toch begonnen op de universiteit aan mijn studie Psychologie en daar heb ik nooit spijt van gehad!”

“Waar ik goed in ben is situaties analyseren en vervolgens ook de vertaalslag maken naar de praktijk. Hoe gaan we deze jongere en ouders nou concreet helpen? En dat kan ik in deze functie goed doen. Dat vind ik prachtig.”

Aandacht

“Het klinkt misschien simpel, maar een voorbeeld wat ik nooit meer vergeet is een meisje waarmee ik in het begin van mijn loopbaan op een school voor voortgezet speciaal onderwijs heb gewerkt. Ze werd gepest en had erg depressieve gevoelens. Ik ben toen tijd met haar gaan doorbrengen. Soms gingen we gewoon pim-pam-petten. Vooral het samen tijd doorbrengen en echt luisteren naar een jongere is zo belangrijk, dat vergeten we soms. Jaren later kwam ik haar weer tegen. Ze vertelde me dat het nog steeds niet altijd van een leien dakje ging, maar dat ze me nooit vergeten was. Ik was de eerste geweest die haar echt begreep en de tijd nam om naar haar te luisteren. Een mooi compliment.”

“Uiteindelijk gaat het om de verbinding. Maak contact met een jongere en luister.
De tijd daarvoor nemen kan al zoveel uitmaken.”

Lichtpuntjes

“In een multidisciplinair overleg gaat het vaak snel weer over ‘Je moet weer naar school.’ Terwijl er natuurlijk meerdere wegen naar Rome leiden: Wat vindt een jongere leuk? Wat werkt het beste voor hem of haar? Als ik dan van ouders terugkrijg dat ze het fijn vinden dat ik erbij was en dat de situatie weer wat lucht krijgt, word ik daar blij van. Deze open houding helpt ook erg in de casussen die we bespreken in de OZA-route.”

“Voor de OZA-route kijken we naar casussen waar men echt vastloopt. Waarin wordt gezegd: ‘Weweten het niet meer’. Voor mij is de kracht van de OZA-route dat we daar op een nieuwe, open manier naar kunnen kijken. Op die manier vinden we nieuwe openingen en lichtpuntjes voor de jongeren. Het geeft weer perspectief. Dat is van grote meerwaarde.”

Over de OZA-route
In de onderwijs- en zorgroute (OZA-route) West-Brabant werken gemeenten, onderwijs en zorgpartners nauw samen. Ze brengen weer beweging in de zeer complexe casuïstiek van kinderen en jongeren in de regio. Alle deelnemers aan de OZA-route komen met creatieve ideeën en creëren regelruimte voor het mogelijk maken van oplossingen. Wat er in de regio West-Brabant gebeurt, is heel bijzonder. Gedragswerk vertelt daarom de verhalen van verschillende deelnemers aan deze OZA-route en hoopt daarmee anderen te inspireren.