Geert-Jan Wouters

Denk in mogelijkheden

Denk in mogelijkheden

‘De kern ligt wat mij betreft altijd bij het individu’, begint Geert-Jan Wouters. ‘Ieder kind heeft perspectief: er is altijd iets waar je enthousiast van wordt. De motivatie die wij allemaal in ons hebben moet je zien los te weken, daar moet je voor open staan. We moeten altijd proberen het gesprek te voeren of te motiveren door het te laten zien.’

‘Ik heb veel gewerkt in het speciaal onderwijs. Ik heb daar altijd gezegd: op het moment dat een leerling niet naar school komt, dan sta ik open voor een gesprek. Ik neem dan de tijd om te kijken waar een kind enthousiast van wordt. De methode laat het zien en beleven! Samen bedrijven bezoeken, rondleidingen regelen, ons laten informeren: de mogelijkheden bekijken. Op het moment dat het kind enthousiast is geworden van iets – bijvoorbeeld een werkomgeving – gaan we aan de slag om dit ook mogelijk te maken. Daarbij leggen we wel uit dat er een onderwijsprogramma bij hoort. Als je iets aanbiedt wat ze motiveert, blijkt het onderwijsprogramma ook geen probleem meer.’

Verder kijken

‘Zo heb ik een leerling gesproken die destijds uitgeloot was voor een opleiding. Hij gaf bij mij aan dat hij graag beveiliging wilde doen. Ik heb toen een beveiligingsbedrijf gebeld en de situatie uitgelegd. Zij waren op zoek naar gemotiveerde mensen waardoor er eigenlijk direct plaats was om te beginnen waarbij naast werk de mogelijkheid werd geboden om de benodigde opleidingen gelijktijdig te gaan volgen. Zo kon deze leerling gewoon door zonder wachttijd met het risico wederom niet te worden ingeloot.’

‘Eenzelfde situatie heb ik meegemaakt waarbij twee leerlingen aangaven dat ze graag kaasmaker wilde worden. Maar dat was iets dat wij niet in ons aanbod hadden zitten. We hebben toen contact gezocht met twee bestaande kaasmakers. Beiden waren bereid om te participeren in een opleidingsprogramma. De onderwijsinstelling bracht de benodigde apparatuur en machines in, feitelijk het lesmateriaal waarvoor er geld in de begroting opgenomen is. Ook hier geldt hetzelfde: zoek de mogelijkheden op.’

Meer doeners

‘Wat mij betreft heb je doeners nodig. Richt je daarvoor naar buiten: neem contact op met gemeentes, provincies, zorg, overheid, collega-scholen en met ondernemers. Dat kunnen hele waardevolle samenwerkingen opleveren. Houd contact met deze organisaties en kijk wat er nodig is, waar vraag naar is en wie gaat wat doen. Maak daar concrete afspraken over. Maar vooral: denk in mogelijkheden!