Bart van Kessel

Een potje MAS-sen

Een potje MAS-sen

Er bestaat een Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), twee jaar geleden gemaakt door de ketenpartners rond het schoolverzuim: Ingrado, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, HALT en de VNG. Het is een nieuwe werkwijze voor de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim gericht op preventieve inzet en (vrijwillige) jeugdhulp. Met een overlegstructuur die het recht op onderwijs centraal zet en voor elk kind een gezamenlijk plan maakt.

Maar het team Leerplicht van de gemeente Tilburg ontdekte dat de ketenpartners de nieuwe werkwijze eigenlijk niet kenden. De vraag aan Gedragswerk is om die lacune op te lossen. Als hulpmiddel is de methode vertaald naar een bordspel.

Met de sparringpartner van Gedragswerk als voorzitter komen zo’n vijftig mensen uit het hele veld bij elkaar om het spel te spelen en dus elkaars plaats in de aanpak te leren. Het spel maakte dat mensen elkaars rol leerden kennen en de verwachtingen daarover uitwisselden. Enthousiasme alom.

Nog even terzijde: de branchevereniging Ingrado wil het spel (vormgeving Buro Werktuig) landelijk beschikbaar maken.