Redactie

Het Festival voor Voorzitters, een plek van ontmoeten en begrijpen

Het Festival voor Voorzitters, een plek van ontmoeten en begrijpen

De ervaring van Renate Schenk – directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voortgezet onderwijs en coördinator Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair onderwijs beide in Noord- en Midden-Drenthe.

We hebben als samenwerkingsverbanden samen met de gemeenten en het mbo een ‘Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd’ opgesteld. Deze ontwikkelagenda bevat onder andere de aanpak terugdringen thuiszitters. De mogelijkheid om het Festival voor Voorzitters te organiseren sloot perfect aan bij de doelen van onze Ontwikkelagenda.

We vinden het erg belangrijk dat mensen vanuit verschillende organisaties elkaar ontmoeten en dat ze elkaar leren begrijpen. Dat zorg en scholen meer dezelfde taal gaan spreken. Dat is juist belangrijk als het gaat over het voorzitten van multidisciplinair overleg. Want we weten dat het ingewikkeld is om tot goede oplossingen te komen.

Het mooie aan het Festival voor Voorzitters is de ontmoeting van deelnemers vanuit verschillende invalshoeken, die elkaar soms wel en soms niet kennen. Het is gelijk ook een moment om het informeel met elkaar te hebben over of we de goede dingen doen als het gaat over een jongere. In de praktijk kom je elkaar tegen in situaties die vaak heel zwaar zijn en soms met veel emoties gepaard gaan. Het leuke van het festival was dat de vrolijke, luchtige en plezierige sfeer. Er is veel gelachen. Collega’s uit het werkveld kijken er met plezier op terug. Dat helpt en motiveert om door te zetten.

De creatieve oefeningen kweekten begrip voor de verschillende manieren waarop mensen tegen een vraagstuk aankijken. Dat je dat aan den lijve ervaart tijdens zo’n festival zet je aan het denken. Ook de vraaggesprekken met jongeren hebben veel inzichten opgeleverd. Dit heeft ook aangezet tot denken: Betrekken we ze echt wel genoeg? Leggen we het genoeg aan ze uit? En waarom we dingen doen zoals we ze doen?

Een tip voor anderen die nog een festival gaan organiseren? Zorg voor een diverse samenstelling van de groep: mensen uit verschillende scholen, met verschillende functies, leerplicht, toegangsteams en andere zorgpartners. Juist de combinatie en verschillende invalshoeken en verschillende functies door elkaar zorgt voor een goede dynamiek en uitkomst.