Redactie

Het geheim van een succesvolle thuiszittersaanpak

Het geheim van een succesvolle thuiszittersaanpak

De kracht om door te zetten.
In de praktijk.

Van mei tot en met september 2021 heeft Gedragswerk samen met Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en aanjager van het thuiszitterspact, in het hele land werkateliers georganiseerd om verder te praten over het rapport De kracht om door te zetten. In de praktijk. Tijdens deze werkateliers zijn veel ideeën uitgewisseld om tot een succesvolle thuiszittersaanpak te komen. Marc Dullaert vertelt hoe hij de werkateliers heeft ervaren.

Speelruimte en vertrouwen

‘De opbrengst van de werkateliers heeft mij aangenaam verrast. Twee jaar geleden deed ik samen met Gedragswerk ook een ronde langs verschillende samenwerkingsverbanden. Ik zie dat er in twee jaar tijd flinke stappen gezet, zowel in samenwerking met gemeenten, samenwerkingsverbanden als leerplicht. Ik ben onder de indruk van de inzet van de professionals om passende oplossingen te vinden voor zorg en onderwijs voor kinderen. Ondanks dat zij soms te maken hebben met moeilijke structuren waarin zij moeten bewegen, zoals wetgeving en budgetten. Dat er toch grote stappen zijn gezet om meer maatwerk te leveren om de ontwikkeling van kinderen tegemoet te komen, vind ik erg positief!’

Geef ons de ruimte

‘We hebben zo’n 50 directeuren van samenwerkingsverbanden gesproken tijdens de werkateliers. Wat me opviel was hun enthousiasme en energieke optimisme om binnen de mogelijkheden die er zijn de beste oplossingen te vinden. De directeuren gaven aan dat iedere regio zijn eigen problematiek heeft en dat één regelgeving dus niet past. Een veelgehoord advies was daarom: Geef ons de ruimte om onderwijs passend in te richten naar de behoefte van onze regio.’

Het kind voorop

‘Wat mij raakte aan de verhalen tijdens de werkateliers is dat die professionals, ondanks de hobbels en moeilijkheden, altijd het kind vooropzetten. Dat ze alles op alles zetten om een passende onderwijs-zorgoplossing te vinden voor een kind. In een regio is een thuiszitterspact opgesteld, waarin preventie voorop staat. In vier stappen is de werkmethode voor alle professionals helder uiteengezet. Vervolgens zorgt een goede teamspirit er samen met een sterke aanjager voor dat alles op gang komt. Ik vind het mooi om te zien dat al die professionals zich met dit thuiszitterspact gesteund voelen om door te zetten.’  

Adviezen en verwachtingen

‘Ik zou twee adviezen willen meegeven. Allereerst: faciliteer de positieve trend die nu gaande is in de regio’s. Je kunt de mensen in het land echt vertrouwen, dat hebben we in de afgelopen twee jaar gezien. Geef ze passende speelruimte om onderwijs in te richten, zowel op het gebied van regelgeving als budget. Ten tweede: inclusief onderwijs is een grote beweging. Geef het nog een paar jaar de tijd. Want we zijn hard en goed onderweg. Als we deze adviezen opvolgen, dan krijgen we daar een hoop gelukkige kinderen voor terug. Kinderen die de kans krijgen zich te ontwikkelen. En op de tweede plaats onderwijs- en zorgprofessionals die nog doelmatiger en efficiënter gaan werken.’

Wie één kind redt, redt de hele wereld

‘Ik zou samen met Gedragswerk er blijvend alles aan willen doen om inclusiviteit van onderwijs mogelijk te maken. Want uiteindelijk gaat het om verhalen van kinderen die de kans hebben gekregen weer naar school te gaan, of zich op een andere manier te ontwikkelen. Het gaat om de kinderen die de kans hebben gekregen om aan te sluiten, om gelukkig te worden en perspectief te zien. Als we met deze beweging één kind kunnen redden, redden we de hele wereld.’

Benieuwd naar de opbrengst van de werkateliers?
Bekijk ook de infographic.