Albert Boelen

Het rijbewijs

Het rijbewijs

Werken aan de regionale netwerken gaat soms heel goed met een jongere die zijn of haar verhaal vertelt aan scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Zeker als het er om gaat te laten zien hoe begeleiders van kinderen en jongeren in de knoop komen met ‘het stelsel ‘als ze werken vanuit de directe belangen van dat kind of die jongere.

Een werkwijze die is beproefd in het noorden des lands: een jongen vertelt zijn verhaal en heeft vijf vragen voor het gezelschap. Het is de bedoeling dat die vragen dezelfde middag een antwoord krijgen.

Dat kan verbazingwekkend goed uitpakken, zeker als de deelnemers laten merken dat ze echt antwoord willen geven. Men trekt agenda’s, wisselt telefoonnummers uit, maakt concrete afspraken als antwoord aan de jongere.

Die jongen durft dan de zaal nog wel een probleem voor te leggen. Hij kan met zijn indicatie – hij noemt dat zijn stempel – niet zomaar een rijbewijs halen. Hij moet
€ 250 extra betalen bij het CBR voor een onderzoek. Dat bedrag heeft hij niet. Maar de zaal wel. Er komt een envelop met € 250 aan vrijwillige bijdragen.

Een paar weken na de bijeenkomst krijgen alle deelnemers een mail: hij is geslaagd voor zijn rijexamen.