Frits Buijs

Koffiedrinker Leroy helpt jongeren op een laagdrempelige manier

Koffiedrinker Leroy helpt jongeren op een laagdrempelige manier

“Hij heeft mij echt levenslessen geleerd”

Hij heeft een duidelijk doel. Al vanaf zijn zesde wil Tobey bij de politie. Liefst bij de DSI, Dienst Speciale Interventies, een afdeling die in actie komt bij situaties waarin het dreigingsniveau zeer hoog is. En waarom? “Dat wil ik al sinds dat ik zes was. Toen zag ik een keer een filmpje op youtube en dat vond ik wel vet!”

Maar om op de politie-academie toegelaten te worden moet Tobey minimaal mbo-niveau 3 of 4 halen. En daar zit ‘m de crux want zoals hij het zelf zegt “ik kan heel slim zijn, maar doe soms dom.” En dat is waar ‘koffiedrinker’ Leroy in het verhaal komt. Als Verzuimcoach Thuiszitters is hij met Tobey en zijn ouders in gesprek gegaan om te kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat Tobey over ruim een jaar het vmbo met een diploma afsluit en aan zijn vervolgopleiding kan beginnen.

Tobey is 15 en zit in het derde jaar Dienstverlening & Producten op het BlariacumCollege in Venlo. Hij begon tweeëneenhalf jaar geleden op de havo, vorig jaar zat hij op vmbo tl en vanaf begin dit schooljaar op vmbo-kader. Hij was veel afwezig.Achteraf blijkt dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft gehad. Eind vorig jaar werd Leroy, koffiedrinker, erbij geroepen. In een kamertje op het Blariacum College, toevallig ook de oude school van Leroy, vertellen ze samen hoe het verder ging.

Ongeoorloofd afwezig

Leroy: “Tobey was vaak ziek en ook ‘ongeoorloofd afwezig’. Vanuit het ondersteuningsteam vonden ze het opvallend verzuim. Hij was ook achteropgeraakt met de leerstof en toetsen. Daarop ben ik op huisbezoek gegaan. Heb eerst met de vader van Tobey gepraat en daarna met zijn moeder en hemzelf. Samen met schoolhebben we een plan gemaakt om te zorgen dat hij de lesstof en toetsen kon inhalen. Zodat hij dit jaar kan halen en volgend jaar op z’n 16e examen kan doen.”

Wat deed Leroy anders dan anderen?

Tobey kijkt Leroy aan, alsof hij bevestiging zoekt: “Hij heeft mij echt levenslessen geleerd. Geleerd om naar mijzelf te kijken. Ik liet te veel dingen bij anderen liggen, terwijl ik er zelf ook wat aan kan doen.”

“Bijvoorbeeld de opdracht bij EHBO”, vult Leroy aan. “Tobey kwam er niet uit; had wel 65 dia’s voor een presentatie van maar 10 minuten. Ik heb hem toen aangespoord om met de docent te gaan overleggen. Neem zelf het initiatief! Ga naar hem toe.”

Tobey: “Uiteindelijk zaten er maar zeven dia’s in mijn presentatie en was ik binnen 10 minuten klaar. Als ik niet met Leroy had gepraat, had ik gedacht ‘ik doe het toch heel goed’ en had ik alle 65 dia’s laten zien. Met waarschijnlijk een onvoldoende als gevolg.”

Kleine dingen

Het lijken kleine dingen, maar daarin zit ‘m juist de kracht van Leroy als koffiedrinker. Laagdrempelig, de jongeren op hun eigen niveau aanspreken, vertrouwen winnen en wekelijks contact. “Het betekent ook een stukje karakter kweken. Zoals bij Tobey, dat-ie verantwoording neemt voor z’n eigen daden.” 

Leroy is nu ook VSV-makelaar, Vroegtijdig Schoolverlaten. In die rol adviseert en begeleidt hij leerlingen die mogelijk vroegtijdig schoolverlaten om hun startkwalificatie te laten halen en door te stromen naar een passende plek na het voortgezet onderwijs. Met zo’n kwalificatie van (minimaal) havo of mbo-niveau 2, hebben zij immers hun kwalificatieplicht gehaald én meer kansen op de arbeidsmarkt 

Na een periode waarin Tobey veel gamede en lang in bed lag, is hij nu heel sportief bezig. Hij gaat 5 of 6 keer in de week naar de sportschool. “Je loopt binnen, oortjes in en dan anderhalf uur knallen! En ja ik vind het achteraf wel jammer dat ik van de havo nu op vmbo kader zit. Had ik toch maar iets beter m’n best gedaan.”

Of was Leroy eerder tegengekomen, wie weet had dat ook geholpen.