Redactie

Kunst als aanknopingspunt en uitlaatklep

Kunst als aanknopingspunt en uitlaatklep

“Als ouder van een kind dat thuis heeft gezeten is het ontzettend fijn om te merken dat er niet alleen over deze kinderen wordt gesproken maar ook mét ze! Kunst biedt niet alleen een uitlaatklep maar ook een aanknopingspunt om met elkaar in gesprek te gaan en dat is wat deze kinderen nodig hebben. Vaak kunnen deze kinderen met wat aandacht heel mooi tot ontwikkeling komen en dat is wat elke ouder voor zijn of haar kind wenst.” 

Waar ben jij?

Vanaf 26 juni tot 3 juli liep er in Podium Zuidhaeghe in Assen een bijzondere expositie met het thema ‘Waar ben jij?’. Kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan, maakten eigen kunstwerken, samen met creatieve studenten van Academie Minerva, de Hanze Ontwerpfabriek en het Drents Museum. Met als resultaat een sprekende expositie waarin de kinderen konden laten zien dat ze er zijn. 25 studenten van de Hanzehogeschool Groningen werkten in Noord-Nederland samen met deze kinderen in het traject de kunstroute van Ontwikkelrecht. Zij lieten hen ontdekken dat kunst maken leuk is, dat je er veel in kwijt kunt, dat je er veel onzegbaars mee kan laten zien. Het Drents Museum leverde hiervoor begeleiding en workshops.

Terugblik

Tijdens de opening op 26 juni lieten kinderen gewoon op heel bijzondere wijze, hun kwaliteiten zien: in een interview, met een lied of met een ander kunstwerk. Op hun tekeningen speelden studenten van de Prins Clausacademie op harp en saxofoon een geweldige improvisatie. In de expositie was en is prachtig werk met bijbehorende uitleg te bewonderen dat de kinderen samen met studenten van academie Minerva hebben gemaakt. De samenwerking tussen de kinderen en de creatieve studenten bracht aan het licht dat de studenten helemaal geen last hebben van het maatschappelijke beeld dat ‘thuiszitters probleemgevallen zijn’. De kinderen zijn voor hen gewoon mede-jongeren met herkenbare dingen die soms goed en soms niet goed lopen, met creativiteit en met interesse voor wat je met kunst kunt maken. Niks geen kinderen ‘tussen wal en schip’, niks geen ‘thuiszitters’, gewone kinderen die laten zien waar ze trots op zijn.

De opening vond plaats in kleine kring, er waren kinderen met ouders, er waren begeleiders, leerkrachten en er waren studenten. De sfeer was goed en de verbindende functie van kunst en cultuur werd eens te meer bevestigd.

Ontwikkelrecht

De expositie is is onderdeel van het project ‘Van Leerplicht tot Ontwikkelrecht’. Rond dit Ontwikkelrecht hebben een aantal scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugdzorginstellingen in het Noorden van het land elkaar gevonden. Ze zoeken naar andere manieren om kinderen/jongeren tot ontwikkelen te brengen; hoe en waar is hieraan ondergeschikt. Om het juist op andere manieren te doen, hebben ze steun gezocht bij de Hanze Ontwerpfabriek en bij een grote groep studenten van Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium, de creatieve studierichtingen van de Hanze Hogeschool uit Groningen. Ook zocht de groep contact met het Drents Museum. De landelijke stichting Gedragswerk steunt de groep bij het organiseren van allerlei activiteiten.

De expositie werd geopend door Inge Vossenaar, directeur-generaal bij het ministerie van OCW namens minister Slob en staatssecretaris Blokhuis.