Redactie

Nieuwsbrief #02 WEL in ontwikkeling

Nieuwsbrief #02 WEL in ontwikkeling

Dit project sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en geeft een nieuwe impuls aan de activiteiten ter versterking van kinderen die absoluut verzuimen en/of gebruikmaken van de vrijstelling 5a. In deze tweede editie laten we betrokkenen bij de uitvoering van het project aan het woord en belichten we een training die leerplichtambtenaren ondersteunt in het gesprek met ouders over de ontwikkelmogelijkheden van hun kind.

Deze nieuwsbrief verschijnt een keer per drie weken en wordt verspreid via Gedragswerk, Ingrado, Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd en de ministeries van OCW en VWS.

Lees de volledige nieuwsbrief hier