Marjan Veenstra

De problematiek van thuiszitters blijft om ruimte en aandacht vragen

De problematiek van thuiszitters blijft om ruimte en aandacht vragen

De problematiek van thuiszitters is helaas nog steeds groot en urgent, zo tonen de laatste cijfers. De ingeslagen wegen bieden nog onvoldoende uitkomst. In het land is er een groeiend aantal initiatieven die wel een passende context bieden aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of de zorg niet of onvoldoende plaatsvindt. 

Het Initiatieven Collectief 

We blijven bewegen en krijgen steeds meer massa. Op dit moment vormen ruim 50 initiatieven samen het Initiatieven Collectief en elke maand sluiten er nieuwe initiatieven aan. Het collectief wordt mede gedragen door verbondgenoten, waaronder Gedragswerk en Movisie. Het Initiatieven Collectief gelooft dat iedere jongere recht heeft op ontwikkeling en dat hier meerdere routes voor nodig zijn. Routes die er wel zijn, bottom-up in de praktijk ontwikkeld. We bundelen de krachten van de bestaande initiatieven en hebben als missie meer ruimte te maken voor de initiatieven, zodat alle jongeren zich kunnen ontwikkelen. 

Het collectief bestaat sinds 2021. Initiatieven in het hele land lopen enerzijds tegen dezelfde barrières aan, terwijl ze anderzijds door steeds meer partijen gevonden worden. Inmiddels hebben duizenden kinderen in de loop der jaren door de initiatieven de weg teruggevonden naar een betekenisvol leven.

Op 24 oktober heeft het Collectieven Initiatief een online bijeenkomst gehouden om geïnteresseerde initiatieven uit Nederland te informeren en te laten zien wat er allemaal speelt in het collectief. Tijdens deze informatiebijeenkomst ging het over het ontstaan van het collectief, ervaringen van leden en was er ruimte voor invulling van de aanwezigen.

Helikopterview

Wat is er nu mooier dan het delen van ervaringen van binnenuit. Drie initiatieven die al langer verbonden zijn aan het Initiatieven Collectief delen wat voor hen de toegevoegde waarde is.

‘Al kort nadat we waren aangehaakt kwam het collectief op bezoek. Ze waren geïnteresseerd en toonden herkenning voor wat we meemaken. Dat was erg fijn aangezien dit soms toch kan voelen als een gevecht tegen de gevestigde orde’, vertelt Mariska de Vries van Maak-Lab uit Arnhem.

‘Zo zijn we dat warme bad ingerold en hebben we gemerkt dat het echt een beweging is die veel groter wil en kan denken. Juist omdat je onderdeel bent van zo’n geheel en de bijeenkomsten bieden ruimte voor ontmoeting en gezamenlijk optrekken. Dat was een hele fijne manier om ook te zien waar je zelf staat en wat je nou aan het doen bent, het geeft een helikopterview. Daarnaast is het ook voor ouders heel fijn om te horen dat ze niet de enige zijn die dit meemaken.’

Verheldering in de chaos

‘Je brengt het geheel letterlijk bij elkaar’, vervolgt Koen Vink van Hoeve de Kaolder uit Baexem. ‘Je deelt thema’s in plaats van dat je zelf aan het ‘sukkelen’ bent. Je helpt elkaar en geeft elkaar richting. De informatie die je krijgt en deelt kun je toepassen op je eigen organisatie en jeugd. Leuk vind ik dat het Initiatieven Collectief een grote diversiteit aan initiatieven omvat.’

‘Het Initiatieven Collectief brengt verheldering in de chaos’, voegt Ronald Kolkman van Agonatura uit Lelystad toe. ‘Het helpt de juiste woorden en mensen te vinden, bijvoorbeeld: hoe treden we naar buiten als organisatie? Je kunt hier informatie halen en brengen.’

‘Het collectief werkt als een motor, aanjager, versneller’ 

Door onze krachten te bundelen in het collectief, verbreden, verdiepen en verspreiden we onze toegevoegde waarde en worden de initiatieven op grotere schaal zichtbaar. 

‘Mainstream voor de uitzondering’
Uiteindelijk willen we als initiatieven mainstream worden voor die jongeren voor wie school en zorg nu niet passend zijn. 

Wil je ook aansluiten bij het Initiatieven Collectief of hierover meer weten?
Neem contact op met Marjan Veenstra, via marjanveenstra@hotmail.com of 06-41807926.