Marjan Veenstra

Samen staan we sterk

Samen staan we sterk


Hoe het Initiatieven Collectief samen komt om kennis te delen, duurzame afspraken te maken en samen te leren.

Het Initiatieven Collectief is een samenwerking tussen verschillende initiatieven verspreid over de provincies en een aantal mensen vanuit hun functie bij de overheid, Gedragswerk en Movisie. Wat de initiatieven hierin verbindt is het geloof dat ieder kind, iedere jongere recht heeft op ontwikkeling en dat hier meerdere routes voor nodig zijn. De initiatieven binnen het collectief bieden een passende context aan kinderen en jongeren voor wie ontwikkeling binnen het onderwijs niet of onvoldoende plaatsvindt.

In Nederland zijn ruim 120 initiatieven actief. Op dit moment hebben 15 initiatieven zich verenigd in het Initiatieven Collectief. Allemaal verantwoordelijk voor een groep leerlingen uit de regio. Het collectief heeft drie lopende opdrachten gekregen van het Ministerie van VWS:

 • Ontwikkelingsgerichte benadering
  • Alle initiatieven zijn anders, maar hebben wel een collectieve werkwijze. Deze werkwijze is beschreven in de ontwikkelingsgerichte benadering. Wat is de toegevoegde waarde van de initiatieven ten opzichte van het reguliere onderwijs en zorgaanbod?
 • Samenwerking
  • Een handreiking over samenwerking met organisaties op het gebied van onderwijs en zorg. Op casusniveau is er al het nodige bereikt om tot samenwerkingsafspraken te komen. Hoe kunnen initiatieven tot meer duurzame afspraken komen om structurele plekken te bieden aan kinderen en jongeren?
 • Duurzaam initiatieven collectief
  • Het opereren als een gezamenlijk, landelijk netwerk om in gesprek te komen met overheid en organisaties op het gebied van onderwijs en zorg om de randvoorwaarden te verbeteren.
  • Een netwerk waarin thuiszittersinitiatieven elkaar kunnen ontmoeten en kennis delen.
  • Samen werken aan het inzichtelijk maken en (door)ontwikkelen van een aanpak die thuiszittersinitiatieven in al hun diversiteit een plek geeft, zodat jongeren daar tijdig terecht kunnen.

Het collectief komt een aantal keer per jaar samen om kennis te delen, samen te leren en te zoeken naar de juiste wegen. Als één van de initiatieven iets ontdekt heeft kan dat namelijk ook handig zijn voor de initiatieven ergens anders in het land. Al die kennis en ervaring levert concrete documenten op, zo is vorig jaar het rapport ‘Meer routes voor leren en ontwikkelen’ gepresenteerd.

Het meest recente rapport van het collectief, ‘De ontwikkelingsgerichte benadering’ is nu ook beschikbaar en hier te bekijken.

Wanneer kinderen/jongeren/jongvolwassenen uitvallen in het onderwijs is het vaak diffuus wie het eigenaarschap van de problematiek op zich neemt: de school, het samenwerkingsverband, de zorg of het wijkteam. 

Oplossingen vanuit een van beide domeinen is vaak niet het antwoord op de ondersteuningsvraag van jongere en het gezin. Een aanzienlijk aantal initiatieven hebben de handschoen opgepakt om voor deze jongeren begeleiding op dit snijvlak te bieden. 

Dus niet zorg of onderwijs, maar begeleiding bij de ontwikkeling waarbij zorg en onderwijs een middel kunnen zijn. Dit document licht de achtergrond, inhoud en meerwaarde van de ontwikkelingsgerichte benadering toe en brengt dit in beeld. 

De inhoud van dit document is opgehaald in meerdere bijeenkomsten van het Initiatieven Collectief. Belangrijk is dat dit een momentum is: dit is wat we nu zien en weten. Het is echter een proces, een beweging die gaande is. Dit document kan gezien worden als een voedingsbodem. Het initiatieven Collectief neemt het op zich om de beweging die is ingezet gaande te houden.

Interesse?

Ben jij zelf onderdeel van een initiatief in jouw regio en heb je interesse om aan te sluiten bij de volgende bijeenkomst? Hieronder een paar korte checks:

 • Bestaat het initiatief minimaal een jaar?  
 • Heeft het initiatief minimaal 5 leerlingen in begeleiding?
 • Het initiatief werkt volgens/onderschrijft of herkent zich in de beschreven werkwijze voor initiatieven.

Potentiële initiatieven kunnen contact opnemen met:

Marjan Veenstra – marjanveenstra@hotmail.com

Yvonne Schneiders – yschneiders@hotmail.com

Hierna zal er contact opgenomen worden met het initiatief voor nadere kennismaking en verdere afspraken.

Lees meest recente rapport van het collectief ‘De ontwikkelingsgerichte benadering’