Hans Kruijssen

Snel succesvol terugkeren naar school

Snel succesvol terugkeren naar school

Soms kan voor een casus die helemaal is vastgelopen, door goede samenwerking tussen onderwijspartners, een onafhankelijke partij en een sleutelrol voor het samenwerkingsverband tóch snel een oplossing gevonden worden. Tussen de kennismaking van Gedragswerk met Bram en zijn terugkeer op school zaten maar drie maanden. Een succesverhaal.

Bram en zijn vader vormden samen één front, terug naar school leek verder weg met elk gesprek. Thea Noordijk was via Portvolio, het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de regio Tilburg, betrokken bij de casus. De gesprekken liepen vast en Bram stond niet meer open voor de oplossingen die Thea aandroeg. Het vertrouwen was weg. Inmiddels zat Bram al een tijd thuis. Portvolio besloot om Gedragswerk te betrekken. Ook al was Portvolio een onafhankelijke instantie, dat voelde niet meer zo voor Bram en zijn vader. Gedragswerk wél.

In eigen regie

Gedragswerk nam contact op met de vader van Bram die in eerste instantie ook met Gedragswerk niet openstond voor een gesprek. Vader heeft de ruimte gekregen om erover na te denken. Na even nadenken belde vader terug: Bram en vader wilden in gesprek, maar het moest dan wel snel, anders hoefde het niet. Een eerste gesprek gaf weer wat lucht en frisse moed: er ontstond weer vertrouwen. Dit vormde de start van de weg naar de oplossing. Vader en Bram voelden regie wat een groot deel van het succes heeft bepaald. De school en het samenwerkingsverband hadden volgens hen steken laten vallen, de eigen regie gaf meer vertrouwen in een goede afloop. Voordat Gedragswerk betrokken werd, gaf Bram aan dat hij absoluut terug wilde naar regulier onderwijs, op speciaal onderwijs had hij niets te zoeken.

Bram wilde toch wel graag met leeftijdsgenoten op school zitten

In een tweede gesprek, met Thea van Portvolio erbij, gaf Bram aan toch meer ondersteuning nodig te hebben dan hij kreeg op het regulier onderwijs. Hij kon dus zelf goed reflecteren op de situatie. Hierin had Bram eigen regie om aan te geven waar hij behoefte aan had. Samen is er, vooralsnog volledig los van een realiteitscheck, gekeken naar de opties: een IVIO-pakket, een plek op het OPDC of een cluster 4-school. Omdat Bram toch wel graag met leeftijdsgenoten wilde zijn, bleven VSO of OPDC over. Omdat plaatsing op het OPDC al eerder slecht was gelopen besloten Bram en vader open te staan voor een kennismaking met het VSO.

Snel handelen

Hoewel nog niet duidelijk was of de VSO-plaatsing door zou gaan werd direct ingezet op de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. School leverde hiervoor binnen 48 uur de benodigde informatie aan. Tegelijkertijd regelde Thea in no-time een rondleiding op het VSO. Bram wilde graag in de klas meedraaien, wat – vanwege de aanstaande zomervakantie – niet op korte termijn lukte. Mede door Thea’s goede relatie met de VSO heeft de school alles op alles gezet en geregeld dat Bram wel een speciale rondleiding kreeg en in de pauze mee kon kijken. Dat voelde voor Bram als een warm bad.

Ondertussen kwam de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring via Thea snel bij de toelatingscommissie. Alle betrokken partners stelden het belang van de leerling voorop. Portvolio was hierbij een spin in het samenwerkingsweb. Dankzij deze snelle acties kon Bram uiteindelijk na het eerste schooloverleg – slechts één week na de start van het schooljaar – starten op het VSO na de zomervakantie.

Succesfactoren

Een aantal factoren waren enorm van belang voor de succesvolle en snelle uitkomst van de casus van Bram. Zoals de relatie die Portvolio had met het VSO, de toelatingscommissie en de school van herkomst van Bram. Doordat de lijntjes kort waren en de relaties goed werd er snel gehandeld. Daarnaast was ook duidelijk dat iedereen hard eraan trok omdat zij het belang van de leerling vooropstelden. Gedragswerk bracht de regie in handen van Bram en zijn vader. Dat zorgde voor vertrouwen. Zij hadden het gevoel weer gehoord te worden en zelf aan het stuur te staan. De bereidwilligheid om weer in gesprek te gaan en uit te zoeken wat een oplossing zou zijn werd hierdoor weer teruggevonden.