Redactie

Vriendschap

Vriendschap

Bianca kijkt trots om zich heen. In haar lokaal zitten veertien leerlingen die sinds het nieuwe schooljaar een eigen klas vormen. Na drie maanden werken met haar andere benadering is het succes zichtbaar en voelbaar. Ze komt met de schoolleider binnen. Leerlingen beantwoorden de groet van de schoolleider in alle rust, terwijl andere kinderen even rustig hun broodtrommels en drinkbekers pakken. Ze wachten op het signaal van Bianca’s collega Rob om te mogen beginnen. De bezoekers zijn geen afleiding, maar een gewoon moment.

Dat uiterst normale gedrag is het resultaat van een koerswending die Bianca heeft georganiseerd. Ze heeft ‘vriendschap’ opgepakt als uitgangspunt voor het werken met de leerlingen. Laat de kinderen ervaren wat vriendschap inhoudt en wat het kan betekenen. En niks anders dan vriendschap.

Bianca bekent dat ze met kriebels in haar buik tegenover haar collega’s en de schoolleider zat om het plan te delen. Investeren in vriendschap zet de lesstof op een goede, tweede plek komt en dat gaat vragen opleveren van ouders, jeugdzorg en de inspectie’, wist ze. Misschien wel tot haar verbazing zei iedereen dat ze er 100% achter Bianca’ s idee staan

Zo beginnen Bianca en collega Rob de eerste lesdag met de verhalen van de kinderen zelf. Dat levert veertien gespannen blikken op, maar ook veertien verhalen. De eerste gedachte is dan toch ‘heb ik hier goed aan gedaan?’, zegt Bianca.

Ze zijn zelfs vrienden geworden. We zijn trots op ze!’

Maar lef loont. Rob brengt het gesprek op gang en Bianca kijkt vooral naar de kinderen om de veiligheid van het klasgebeuren te bewaken. Deze kinderen voelen zich meestal onveilig, een gevoel dat in deze aanpak beslist is te vermijden. Contact met de gedragsdeskundigen op school om ervaringen, vragen, twijfels en geluksmomenten uit de klas te delen, is dan een belangrijke bijdrage.

Na het delen van verhalen zetten Rob en Bianca gezamenlijke activiteiten voor de kinderen op. Hierbij staat het groepsproces altijd centraal. Ze bedenken bijvoorbeeld een opdracht waarbij de kinderen iets positiefs schrijven over hun klasgenootjes en de antwoorden op de muur in de gang voor het lokaal ophangen. Kinderen plakken er steeds meer antwoorden bij en Bianca kan niet zonder trots langs deze muur lopen.

Het drie maanden-moment is een mijlpaal. ‘Dit was ons in het begin van dit schooljaar nooit gelukt. Onverwacht twee volwassenen in de klas, kinderen twee aan twee naast elkaar en geen lawaai. Ze zijn zelfs vrienden geworden. We zijn trots op ze!’

De schoolleider neemt stappen om de aanpak te borgen in het onderwijsprogramma. En Bianca kijkt trots naar een klas zonder thuiszitters.