Frits Buijs

Verbinden, Vertrouwen, Vooruit!

Verbinden, Vertrouwen, Vooruit!

Hoe een ‘koffiedrinker’ leerlingen weer in beweging krijgt

‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruit!’ Het zou de leus van de plaatselijke voetbalclub VVV Venlo kunnen zijn, maar het zijn de drie woorden waarmee Leroy Degener de kern van zijn aanpak beschrijft. Leroy is ‘koffiedrinker’ en zoekt op een laagdrempelige manier contact met leerlingen als blijkt dat zij (te) vaak afwezig zijn op school.

Op de vraag waarom hij wel contact met sommige leerlingen kan maken waar het anderen niet lukt, trekt Leroy in eerste instantie een verbaasd gezicht. Alsof deze vraag nog nooit bij hem is opgekomen.

Verbinding
Maar dan, zoekend naar woorden: “Verbinding maken is de eerste stap! Ik sta naast de leerling, loop met hem of haar op. Ik ga ze niet vertellen wat er misgaat en hoe het wél moet. Dat horen ze maar al te vaak. In principe is alles goed. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen tegengas geef. Continue probeer ik de afweging te maken: helpt het wat ik doe of heb ik te maken met verwend gedrag?”

Vertrouwen
“De verbinding en het één-op-één-contact zijn erg belangrijk. Als de verbinding er eenmaal is, kun je gaan werken aan vertrouwen. Voor een mentor met dertig leerlingen in zijn klas kan het soms moeilijk zijn om iedereen de juiste aandacht te geven. Als koffiedrinker kan ik dat wel. Dat ik in dezelfde situatie heb gezeten en dat bij mij ook niet alles goed is gegaan, helpt daar zeker bij. Als 14, 15-jarige was ik lang niet alle dagen op school.”

Vooruit
“Ik verwacht niet dat meteen alles goed gaat. Maar het is wel belangrijk om vooruit te kijken. Niet alleen maar terugkijken naar wat geweest is. Ik probeer samen met een jongere eerst een richting te verkennen, wat wil je? Dat valt niet altijd mee. Krijg je antwoorden als: ‘Ja, uh nee. Ik weet het eigenlijk niet.’ Of iemand geeft aan dat het écht niet gaat lukken om terug naar school te gaan. Belangrijk dat je dan betrokken blijft.”

“En, ik kan me buiten de gebaande paden bewegen. Als ik denk dat het nodig is, dan haal ik iemand thuis op om naar school te gaan. Laatst ben ik na overleg met de leerplichtambtenaar naar een jongen thuis gegaan. Hij zit in zijn laatste jaar en was drie maanden niet op school geweest. Na een eerste gesprek zijn we de volgende dag samen naar school gegaan.”

Inzet tonen
“Dat ging twee dagen goed, maar na het weekend was hij weer niet op school. Dinsdags heb ik nog een keer een gesprek gehad. ‘De school wil meewerken, maar jij moet ook inzet tonen’. De dag erna is hij weer op school verschenen. Hij doet weer mee. Het blijft natuurlijk de vraag of hij zijn laatste jaar ook echt afmaakt. Bijna wekelijks is het voor hem een strijd om naar school te gaan. Maar het belangrijkste is dat de verbinding met school weer gemaakt is.”

Dit is het derde stuk over Leroy. Benieuwd naar de andere stukken? Lees ze hier: